Tên việc làmĐịa điểm

FLC GROUP - TRƯỞNG NHÓM/ CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH (Mới)

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP) Hà Nội

1. Chuyên viên Tài chính phòng Vốn dự án:
- Tập hợp các hồ sơ dự án (Pháp lý dự án, quy hoạch thiết kế, dự toán, thuyết minh dự án …) thông qua đó phối hợp với Ban Đầu Tư xây dựng lộ trình pháp lý các dự án xây dựng phương án tiếp cận các tổ chức tín dụng báo cáo lãnh đạo, thực hiện tiếp cận và lên cơ cấu vốn tài trợ dự án.

- Phối hợp xây dựng thuyết minh dự án, FS

- Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu các hồ sơ dự án với điều kiện tín dụng để trực tiếp giải ngân vốn tại các tổ chức tín dụng

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan như: quản lý khối lượng, quản lý dự án, kế toán, … thu thập hồ sơ nhà thầu để kiểm soát chi phí đầu tư dự án, thực hiện các báo cáo theo cam kết tín dụng quy định trong Hợp đồng tín dụng

- Theo dõi, quản lý dòng tiền Thu - chi của dự án và báo cáo, đề xuất các giải pháp để đảm bảo cân đối nguồn vốn phù hợp với từng thời kỳ của dự án.
2. Trưởng nhóm/ chuyên viên Tài chính nguồn vốn nước ngoài
- Làm việc với các đối tác nước ngoài đề xuất phương án đầu tư, phương án tài trợ tài chính. Cung cấp hồ sơ và giải đáp các vấn đề phục vụ công tác điều nghiên, thẩm định của đối tác nước ngoài.

- Quản lý tình hình thực hiện tín dụng (vốn đối tác nước ngoài) bao gồm nhưng không giới hạn các công việc giải ngân, bảo lãnh, L/C, TSĐB, tuân thủ điều kiện đầ tư /điều kiện tín dụng…

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để kiểm soát, thực hiện các báo cáo theo cam kết đầu tư/ cam kết tín dụng quy định trong Hợp đồng đối tác nước ngoài

3. Chuyên viên Tài chính phòng Vốn lưu động

- Thực hiện công tác giải ngân, thu nợ/trả nợ đối với các dự án, hợp đồng tín dụng

- Hoàn thiện hồ sơ tài chính, hồ sơ kinh tế, hồ sơ vay vốn;

- Triển khai hợp tác và xử lý giải chấp các sản phẩm khách hàng mua bất động sản

- Các công việc khác tại Ban Tài chính kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo

Phúc lợi
  • Bảo hiểm theo quy định
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Công tác phí
  • Chế độ nghỉ phép

1. Chuyên viên Tài chính phòng Vốn dự án:
- Tập hợp các hồ sơ dự án (Pháp lý dự án, quy hoạch thiết kế, dự toán, thuyết minh dự án …) thông qua đó phối hợp với Ban Đầu Tư xây dựng lộ trình pháp lý các dự án xây dựng phương án tiếp cận các tổ chức tín dụng báo cáo lãnh đạo, thực hiện tiếp cận và lên cơ cấu vốn tài trợ dự án.

- Phối hợp xây dựng thuyết minh dự án, FS

- Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu các hồ sơ dự án với điều kiện tín dụng để trực tiếp giải ngân vốn tại các tổ chức tín dụng

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan như: quản lý khối lượng, quản lý dự án, kế toán, … thu thập hồ sơ nhà thầu để kiểm soát chi phí đầu tư dự án, thực hiện các báo cáo theo cam kết tín dụng quy định trong Hợp đồng tín dụng

- Theo dõi, quản lý dòng tiền Thu - chi của dự án và báo cáo, đề xuất các giải pháp để đảm bảo cân đối nguồn vốn phù hợp với từng thời kỳ của dự án.
2. Trưởng nhóm/ chuyên viên Tài chính nguồn vốn nước ngoài
- Làm việc với các đối tác nước ngoài đề xuất phương án đầu tư, phương án tài trợ tài chính. Cung cấp hồ sơ và giải đáp các vấn đề phục vụ công tác điều nghiên, thẩm định của đối tác nước ngoài.

- Quản lý tình hình thực hiện tín dụng (vốn đối tác nước ngoài) bao gồm nhưng không giới hạn các công việc giải ngân, bảo lãnh, L/C, TSĐB, tuân thủ điều kiện đầ tư /điều kiện tín dụng…

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để kiểm soát, thực hiện các báo cáo theo cam kết đầu tư/ cam kết tín dụng quy định trong Hợp đồng đối tác nước ngoài

3. Chuyên viên Tài chính phòng Vốn lưu động

- Thực hiện công tác giải ngân, thu nợ/trả nợ đối với các dự án, hợp đồng tín dụng

- Hoàn thiện hồ sơ tài chính, hồ sơ kinh tế, hồ sơ vay vốn;

- Triển khai hợp tác và xử lý giải chấp các sản phẩm khách hàng mua bất động sản

- Các công việc khác tại Ban Tài chính kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo

- Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính kế toán, ngân hàng …
- Có tối thiểu 3 - 5 năm trong lĩnh vực ngành nghề tài chính/ ngân hàng....
- Am hiểu các kiến thức về tài chính ngân hàng, các nghiệp vụ vay-cho vay, thẩm định dự án 
- Hiểu biết về quy trình triển khai, thực hiện dự án
- Kỹ năng trình bày, thiết kế các bảng biểu; Kỹ năng phân tích FS 
- Tiếng Anh tốt đối với vị trí Tài chính Nguồn vốn nước ngoài
- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, đối nội đối ngoại 
- Trung thực, nhiệt tình, đam mê công việc, biết cống hiến

  • Hình thức: Nhân viên chính thức
CareerBuilder VN - khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.