Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Ngân hàng Á Châu ACB

HO - Chuyên viên Sản Phẩm Thẻ - Trung Tâm Thẻ

Ngân hàng Á Châu ACB Hồ Chí Minh

Biên chế

 • Tham gia nghiên cứu định kỳ (qu‎ý, năm) về hành vi chủ thẻ và các vấn đề có liên quan đến việc hỗ trợ bán thẻ, tăng doanh số chi tiêu của thẻ.
 • Phát triển và cải tiến chính sách cho các loại thẻ.
 • Thực hiện kế hoạch tạo ra sản phẩm mới phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu.
 • Ban hành các công văn, thông điệp liên quan đến thẻ.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan điều chỉnh và xây dựng các quy trình tác nghiệp, mẫu biểu  liên quan đến nghiệp vụ thẻ.
 • Phát triển và duy trì quan hệ với đối tác.
 • Hỗ trợ, đào tạo Kênh phân phối về chính sách sản phẩm thẻ.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu.
 • Thực hiện triển khai các chương trình khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ.
 • Thực hiện triển khai các chương trình để duy trì khách hàng, cải tiến và phát triển các chính sách, sản phẩm, dịch vụ cộng thêm cho khách.
 • Xây dựng/duy trì mối quan hệ hợp tác & kiến nghị các giải pháp nhằm cải tiến & nâng cao hiệu quả trong quan hệ với các đối tác.
 • Thực hiện các công việc khác được Ban giám đốc Trung tâm phân công.
 • Học vấn: Đại học trở lên, chuyên ngành: kinh tế, marketing, ngân hàng, quản trị kinh doanh.
 • Có kiến thức về quản trị kinh doanh, các sản phẩm Thẻ đặc biệt là sản phẩm thẻ ghi nợ và trả trước.
 • Có kiến thức về quy định của Ngân hàng, Visa, MasterCard, JCB... có liên quan đến thẻ.Có kiến thức về quy định của Ngân hàng, Visa, MasterCard, JCB... có liên quan đến thẻ.
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý/phát triển sản phẩm.
 • Kỹ năng sử dụng Vi tính văn phòng, Anh văn giao tiếp.
5 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.