Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Ngân hàng OCB

Chuyên viên Quan hệ khách hàng - RB phi tín dụng , Chi nhánh Quảng Nam

Ngân hàng OCB Quảng Nam

- Triển khai thực hiện chương trình tiếp thị chung, sự kiện quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ OCB.

- Tư vấn giới thiệu về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

- Thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng.

- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng.

- Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi của khách hàng về ý kiến đóng góp, khiếu nại, thắc mắc.

- Hướng dẫn và phân luồng khách hàng đến nhân sự, bộ phận phục vụ phù hợp.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.

- Ít nhất 1 năm có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng.

- Tốt nghiệp các Đại học chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,Và các chuyên ngành khác liên quan đến kinh tế...

- Nắm rõ nghiệp vụ kinh doanh, sản phẩm tài chính ngân hàng.

- Hiểu biết các quy định của ngân hàng Nhà nước, luật các tổ chức tín dụng.

- Hiểu biết về thị trường ngành ngân hàng.

 Giao tiếp tốt ít nhất 1 ngoại ngữ chứng chỉ C hoặc Toeic >= 650 điểm

- Tin học ứng dụng văn phòng Word, Power Point, Excel, Internet,...

- Sử dụng tốt các chương trình chuyên dùng trong lĩnh vực Ngân hàng.

Hình thức gửi: Nhận file mềm Thông tin ứng viên theo mẫu, tên file được ghi bằng tiếng Việt viết chữ in Hoa, không dấu theo nguyên tắc: Nơi làm việc – Tên vị trí – Họ và tên ví dụ: TL – CV QHKH – NGUYEN VAN A

12 tháng trước