Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Ngân hàng OCB

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - RB, Trung tâm RB Hội An, PGD Hội An - Chi nhánh Quảng Nam

Ngân hàng OCB Quảng Nam

Toàn thời gian

- Thực hiện bán hàng cho phân khúc KHCN tại PGD/Chi nhánh.

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng.

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của OCB trực tiếp đến khách hàng.

- Thực hiện những kế hoạch do Quản lý đề ra.

- Xác định cách thức tiến hành thu thập thông tin, chuẩn bị báo cáo, tính đúng hạn của báo cáo.

- Thực hiện theo đúng quy định/ hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của Ngân hàng, theo đúng pháp luật.

- Lập tờ trình cho vay và trình phê duyệt hồ sơ vay của KH; Xử lý các khoản vay quá hạn mà cá nhận đang quản lý.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

- Tốt  nghiệp ĐH các chuyên ngành: Kinh tế; QTKD; TCNH; Kế toán; Kiểm toán và các chuyên ngành liên quan đến chuyên ngành kinh tế.

- It nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến nghiệp vụ tín dụng.

- Tin học văn phòng; sử dụng tốt các chương trình chuyên dùng. trong lĩnh vực Ngân hàng.

- Anh giao tiếp chứng chỉ C .

- Chủ động; trách nhiệm trong công việc.

Hình thức gửi: Nhận file mềm Thông tin ứng viên theo mẫu, tên file được ghi bằng tiếng Việt viết chữ in Hoa, không dấu theo nguyên tắc: Nơi làm việc – Tên vị trí – Họ và tên ví dụ: TL – CV QHKH – NGUYEN VAN A

12 tháng trước