Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Ngân hàng OCB

Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CB, Trung tâm CB Đắk Lắk - chi nhánh Đắk lắk

Ngân hàng OCB - Quảng Nam

Toàn thời gian

  • Thiết lập các kế hoạch tiếp thị và khai thác khách hàng theo từng khu vực, từng đại bàn cụ thể và từng đối tượng khách hàng Xác định rõ mục tiêu, lộ trình thời gian, các hành động cụ thể
  • Theo dõi tình hình biến động của thị trường và ngành nghề để có biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả và kịp thời xử lý rủi ro xảy ra
  • Phát triển khách hàng mới
  • Bán sản phẩm, dịch vụ về huy động, tín dụng và tư vấn, giải quyết các yêu cầu cảu khách hàng
  • Chăm sóc và duy trì khách hàng hiện hữu
  • Quản lý khách hàng Doanh nghiệp về tình hình hoạt động kinh doanh
  • Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách KHDN chung, cơ chế đối với KHDN
  • Cùng xây dựng hình ảnh, thương hiệu của OCB thông qua các chiến dịch quảng bá và công việc, dịch vụ hàng ngày
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên
  • Tự đào tạo bản thân và hướng dẫn các nhân viên mới
10 tháng trước