Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên Quản trị rủi ro - Khối Thị trường Vốn

VNDIRECT Hà Nội

Biên chế

1. Xây dựng mô hình, hạn mức, báo cáo, quy trình, quy định quản lý rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động:

 • Lập các báo cáo quản lý rủi ro thị trường (MR) rủi ro lãi suất (IRR) và rủi ro thanh khoản (LR)
 • Xây dựng mô hình đo lường, giám sát MR, IRR, LR.
 • Xây dựng kịch bản, phương án để xác thực mô hình.
 • Tham gia góp ý xây dựng chính sách, quy định, quy trình và các hướng dẫn liên quan đến việc đo lường và quản lý MR/IRR/LR.
 • Hỗ trợ thiết lập và rà soát các hạn mức MR/IRR/LR trong hoạt động nguồn vốn.
 • Tham gia góp ý kiến về MR/IRR/LR đối với các sản phẩm kinh doanh vốn mới.
 • Tham gia góp ý xây dựng quy trình, quy định nhằm kiểm soát rủi ro hoạt động.
 • Tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị rủi ro

​2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro

 • Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ quản trị thông tin, quản lý rủi ro và xây dựng mô hình.
 • Khảo sát cấu trúc, cơ sở dữ liệu và chất lượng dữ liệu;
 • Cập nhật thay đổi về chính sách, quy định có ảnh hưởng đến MR/IRR/LR.

3. Giám sát rủi ro

 • Thực hiện các báo cáo đo lường, giám sát rủi ro theo sản phẩm, mảng rủi ro.
 • Theo dõi xu hướng biến động trên thị trường, các thuộc tính rủi ro của danh mục đầu tư và các rủi ro liên quan.
 • Giám sát và báo cáo việc tuân thủ quy định về hạn mức giao dịch, hạn mức rủi ro
 • Xây dựng, giám sát, thực hiện báo cáo và đưa ra cảnh báo liên quan đến chỉ số an toàn
 • Rà soát tính phù hợp và hiệu quả cả các mô hình đang được sử dụng

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Kinh nghiệm, chuyên môn

 1. Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm tại các ngân hàng, đặc biệt có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vốn/ quản trị rủi ro. Am hiểu sâu sắc  các sản phẩm nguồn vốn, hoạt động quản lý cân đối vốn, thông lệ thị trường về quản trị rủi ro, kinh doanh vốn và ALM.
 2. Tốt nghiệp đại học/ thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, tài chính hoăc các ngành có liên quan. Ưu tiên có chứng chỉ FRM, CFA, có khả năng sử dụng các phần mềm STATA, EVIEW, SPSS…
 3. Nắm chắc kiến thức cơ bản về tài chính, kế toán, đầu tư.
 4. Hiểu biết về tình hình kinh tế vĩ mô nói chung.
 5. Nắm vững cơ chế, quy chế, quy định của Ngân hàng nhà nước, UBCK, BTC về quản trị rủi ro, kinh doanh vốn.
 6. Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo.
 7. Có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.
 8. Trình độ ngoại ngữ: sử dụng thành thạo Tiếng Anh với 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, tương đương chứng chỉ tiếng Anh: IELTS 6.0, TOEIC 700, TOEFL IBT 78 trở lên.
 9. Trình độ tin học: sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint…).

Tư duy, phẩm chất, cá nhân:

 1. Trung thực, khách quan, cẩn thận.
 2. Tư duy logic, chính xác, có kỹ năng phân tích.
 3. Có kỹ năng tự nghiên cứu.
khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.