Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

FLC Group - Chuyên Viên/ Quản Lý Phòng Truyền Thông (Content, Quan Hệ Báo Chí, Truyền Thông Nội Bộ)

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC Hà Nội

1. CONTENT

• Biên tập nội dung theo yêu cầu của các chương trình truyền thông nội bộ, đối ngoại
• Trao đổi nội bộ, kết hợp với báo chí, sự kiện và các phòng ban liên quan để xây dựng, đề xuất nội dung tin bài theo các lĩnh vực (Hàng không, Tài chính, bất động sản, thể thao, giải trí…) hay theo mục đích (Truyền thông, quảng cáo, tuyên truyền nội bộ…), với các hình thức khác nhau (phát biểu, phỏng vấn, bài viết, tin bài …)

2. QUAN HỆ BÁO CHÍ
• Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh, đối tác truyền thông được phân công phụ trách (theo địa bàn hoạt động, theo phân loại đầu báo các kênh truyền thông báo chí, truyền hình, phát thanh, mạng xã hội...)
• Đánh giá, thu thập thông tin và báo cáo thường xuyên về danh sách đối tác được phân công quản lý, mức độ hiệu quả của từng kênh, từng đối tác truyền thông, đề xuất giải pháp đẩy mạnh quan hệ đối tác báo chí
• Phân loại, quản lý dữ liệu quan hệ báo chí theo yêu cầu của hoạt động truyền thông (địa bàn phát triển, lĩnh vực, mức độ ảnh hưởng ...)
• Xây dựng chính sách dành cho các đối tác truyền thông được phân loại trong từng giai đoạn hoặc theo sự vụ, trên cơ sở đánh giá mức độ hiệu quả của từng kênh, đối tác truyền thông.
• Thu thập, cập nhật thông tin nhà báo (Danh sách báo chí) và thường xuyên cập nhật, báo cáo Lãnh đạo Ban các tình huống phát sinh
• Triển khai các sự kiện hoạt động quan hệ báo chí. Kiểm soát việc thực hiện hoạt động quan hệ báo chí đúng quy trình, đạt được mục tiêu, thời hạn và hiệu quả cao. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu đối tác Báo chí, các tổ chức truyền thông cần phát triển quan hệ.

3. TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ
• Lên ý tưởng và lập kế hoạch tổ chức cho các chương trình, hoạt động nội bộ của Tập đoàn, hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu cụ thể của Tập đoàn
• Lên ý tưởng và lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào hay sự kiện Tập đoàn nhằm gia tăng sức mạnh đoàn kết nội bộ
• Chịu trách nhiệm quản lý, chủ động cập nhật thông tin/hình ảnh; viết và biên tập tin bài, nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ như website nội bộ, bản tin nội bộ, bảng tin nội bộ, các tài khoản mạng xã hội, email, forum… nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho cán bộ nhân viên Tập đoàn
• Phát triển, làm phong phú, đa dạng thêm nhiều kênh thông tin, chuyên trang thông tin nội bộ mới nhằm chia sẻ, truyền tải thông tin trong cán bộ nhân viên, phát huy nguồn lực nội bộ
• Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử Tập đoàn, các chế độ chính sách nhân sự, các chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn…

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí hoặc các chuyên ngành có liên quan
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập - Giao tiếp tốt
• Có kỹ năng sáng tạo và đổi mới
• Kỹ năng tổ chức và làm việc độc lập.
• Kỹ năng về đàm phán, thuyết phục và trình bày tốt.
• Có Mối quan hệ liên quan đến công việc.
• Có kỹ năng lập kế hoạch, thống kê, phân tích và báo cáo

VietnamWorks - 4 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.