Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT Hồ Chí Minh

1.Nhiệm vụ chính:

- Quản lý và kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Bộ phận quản lý hồ sơ pháp lý thiết kế (sau đây gọi tắt là Bộ phận) nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Thiết kế (đã được quy định trong Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Phòng) có liên quan đến chuyên môn quy hoạch, cảnh quan, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất; và các tài liệu kỹ thuật phục vụ bán hàng.

- Chịu trách nhiệm và kiểm tra công tác lập danh mục, lưu trữ của các Dự án thông qua việc kiểm tra các tài liệu, hồ sơ, bản vẽ và lưu trữ hồ sơ nhằm quản lý chặt chẽ và đáp ứng tính sẵn có khi có nhu cầu truy tìm dữ liệu, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra các hồ sơ khác liên quan đến Phòng Quản lý Thiết kế.

- Chịu trách nhiệm và triển khai việc thực hiện các công tác pháp lý thiết kế dựa trên Kế hoạch được duyệt của từng dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn phát hành hồ sơ phục vụ đấu thầu, thi công cũng như giám sát tác giả thiết kế.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo Bản Mô tả công việc của Thư ký phòng Quản lý thiết kế (khi cần).

- Lập các kế hoạch và báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc /Phó Giám đốc Quản lý Thiết kế.

2. Nhiệm vụ khác:

- Quan hệ giao dịch với các cơ quan chính quyền (sở, ban ngành,…) và đối tác ngoài có liên quan đến lĩnh vực phụ trách và/ hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Quản lý Thiết kế/ Phó Tổng Giám đốc Xây dựng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc /Phó Giám đốc quản lý Thiết kế.

- Tham mưu cho Giám đốc /Phó Giám đốc quản lý Thiết kế về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến xây dựng và Kiến thức về các công tác pháp lý dự án.

- Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí, công việc và quy mô dự án tương đương.

- Anh văn cao cấp.

- Biết sử dụng các tính năng cơ bản của các chương trình tin học văn phòng (Word, excel, outlook, powerpoint,..) hoặc các phần mềm về quản lý dự án.

- Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Tiếp nhận thông tin, phân tích, nhận định tốt; giải quyết vấn đề sáng tạo cao.

- Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người.

- Trung thực, khách quan và hành xử công bằng.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Xây dựng mối quan hệ tốt.

VietnamWorks - 4 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.