Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuổi Trẻ Online

Chuyên viên PTKH Upper SME - TT Upper SME

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank Hà Nội

Mục đích chính

  • Thực hiện công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng thuộc đối tượng Khách hàng Upper SME theo định hướng của PVcomBank nhằm tăng trưởng số lượng khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại đạt chỉ tiêu được giao theo từng thời kỳ.
  • Quản trị quan hệ với Khách hàng theo quy định của ngân hàng.

Nhiệm vụ chính

• Phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại, bán các sản phẩm dịch của KHDN (tín dụng, TTTM, huy động vốn, thu phí dịch vụ,…) nhằm đạt chỉ kinh doanh được giao

• Quản trị quan hệ với Khách hàng

• Tư vấn tài chính, phương án tối ưu cho Khách hàng trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Ngân hàng và quyền lợi Khách hàng

• Thẩm định, trình hồ sơ cấp tín dụng, cùng với ARM thực hiện kiểm soát sau cấp tín dụng.

• Đầu mối chào bán thêm sản phẩm, dịch vụ tới Khách hàng

• Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu chung của Đơn vị

Tuổi Trẻ Online - 7 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.