Link to App StoreLink to Play Store

FLC Hotels and Resorts - Chuyên viên Nội dung

FLCHà Nội
Biên chế
21 ngày trước, từ FLC

1. Lập kế hoạch công việc cá nhân thực hiện các mục tiêu về xây dựng nội dung truyền thông theo yêu cầu của bộ phận

2. Xây dựng nội dung truyền thông theo kế hoạch chung của bộ phận trên các phương tiện: Digital, Social, Báo chí, Truyền hình

3. Xây dựng nội dung cho bộ tài liệu bán hàng: Brochure, Factsheet, Flyer, Email MKT

4. Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo sự phân công của cấp trên

  1. Tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Marketing, Truyền thông
  2. Kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, nhu cầu khách hàngKiến thức về thị trường, đối thủ
  3. Kỹ năng lên các nội dung về Truyền thông, quảng cáo
  4. Kỹ năng hướng tới khách hàng 
  5. Trên 1 năm kinh nghiệm làm Chuyên viên Nội dung, ưu tiên trong lĩnh vực liên quan
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.