Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Chuyên Viên Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO Hà Nội

- Lập dự án đầu tư, bao gồm công việc viết thuyết minh và phân tích hiệu quả kinh tế.
- Lập nhiệm vụ đầu tư và bảng Tiến độ thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn chuẩn bị đầu tư.
- Nắm vững quy trình thực hiện đầu tư, bắt đầu từ tổng hợp thông tin dự án đến khi được Cấp Giấy phép xây dựng và cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất
- Công việc bao gồm: thủ tục xin chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư, thu hồi giao đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), thẩm duyệt TKCS, TK PCCC, TKBVTC, cấp phép xây dựng và cấp Giấy CN QSDĐ.
- Xây dựng tổng mức đầu tư và phương án giá bán phù hợp về phong cách và chi phí đầu tư theo loại hình Bất động sản của Flamingo.
- Thuyết trình nội dung dự án đầu tư trước các Cấp lãnh đạo, cơ quan nhà nước và các tổ chức tín dụng.

- Tốt nghiệp Đại học/ chuyên ngành đầu tư, quản trị kinh doanh, kinh tế xây dựng hoặc các ngành liên quan
- Hiểu biết và thực hiện thành thạo theo quy trình, quy định các công việc liên quan đầu tư bất động sản;
- Có kinh nghiệm 3 - 5 năm làm việc về đâu tư tại tại các Tập đoàn BĐS.
- Có khả năng phối hợp nhóm tốt
- Có khả năng đi công tác

VietnamWorks - khoảng 1 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.