Link to App StoreLink to Play Store

Chuyên viên kinh doanh máy móc thiết bị

Công Ty Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên MinhHồ Chí Minh
9 tháng trước, từ Workbank.vn

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhằm phát triển thị trường.

- Tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của công ty.

- Thực hiện các báo cáo công việc của mình về kinh doanh.

- Quảng bá các sản phẩm của công ty: Robot, máy dò kim loại, camera kiểm tra sản phẩm, máy đóng gói, chiết rót,...

- Chuẩn bị các tài liệu sản phẩm, thư giới thiệu, bảng tóm lược về công ty - gói tiếp thị/ preparing samples, introduce letter, company’s profile - marketing package.

- Khảo sát thông tin dự án chuyển giao đến bộ phận kỹ thuật liên lạc với khách hàng để giới thiệu sản phẩm và mở rộng kinh doanh.

- Gửi tài liệu marketing đến khách hàng tiềm năng.

- Chuẩn bị kế hoạch và thông tin kết quả kinh doanh hàng tuần.

- Báo giá, gửi bảng báo giá đã được duyệt tới khách hàng và theo dõi tiến trình thực hiện của báo giá.

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.