Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuổi Trẻ Online

Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ (Nghiệp Vụ Quản Trị Rủi Ro)

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương Hà Nội

- Kiểm toán định kỳ/đột xuất đối với hệ thống cơ chế chính sách, quy định, quy trình nội bộ của ngân hàng về QLRR; các phương pháp, mô hình QLRR mà ngân hàng đang áp dụng;

- Kiểm toán định kỳ/đột xuất việc thực hiện các quy định, chế độ báo cáo về QLRR nhằm phát hiện các vấn đề bất thường hoặc sai sót và kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý;

- Giám sát các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của NHNN trong từng thời kỳ;

- Xây dựng đề cương, quy trình kiểm toán nội bộ về QLRR đối với từng loại nghiệp vụ cụ thể;

- Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức triển khai các chương trình kiểm toán đối với những quy trình, bộ phận, hoạt động... có rủi ro cao;

- Tham gia xây dựng hồ sơ rủi ro cho các hoạt động nghiệp vụ để làm căn cứ xác định đối tượng, phạm vi và phương pháp kiểm toán;

- Tư vấn và tham gia vào quá trình xây dựng, cải tiến, hoàn thiện hệ thống QLRR của ngân hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/Phó KTNB và/hoặc Ban kiểm soát.

Yêu cầu chung:

* Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng hoặc kiểm toán

* Kiến thức, Kỹ năng:

- Tiếng Anh cơ bản;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Có hiểu biết về pháp luật, hoạt động ngân hàng;

- Kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin;

- Khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc; khả năng tổ chức, quản lý công việc; tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đi công tác;

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trung thực, thận trọng, khách quan trong thực hiện công việc.

* Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn về nghiệp vụ kiểm toán (CPA, ACCA..).

Yêu cầu bổ sung:

* Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán

* Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận/vị trí: kiểm toán quản trị rủi ro; bộ phận quản trị  rủi ro của các Ngân hàng thương mại; bộ phận tư vấn về quản lý rủi ro của các Công ty Kiểm toán độc lập.

* Kiến thức, Kỹ năng:

- Có kiến thức, hiểu biết chuyên sâu về quản trị rủi ro;

- Có khả năng đánh giá, phân tích rủi ro và đề xuất phương pháp hạn chế rủi ro;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm định lượng: STATA, EVIEW, SPSS…

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean Bank thay đổi chủ sở hữu, mô hình hoạt động và đổi tên thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TM TNHH MTV) Đại Dương. Ocean Bank đã trở thành một thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ. Trong xu thế hội nhập thế giới, Ocean Bank càng coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chính vì vây, chính sách nhân sự của Ocean Bank được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đề ra.

Nguyên tắc tuyển dụng của Ocean Bank là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hay giới tính. Chính sách việc làm của Ocean Bank là tạo tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và bình đẳng để mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến sức lực và tài năng của mình.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là công tác được ưu tiên hàng đầu của Ocean Bank, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Thu gọn
Tuổi Trẻ Online - 6 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.