Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên Viên Kiểm Soát Thiết Kế Kết Cấu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT Hồ Chí Minh

- Tiếp nhận, nghiên cứu và nắm vững chương trình dự án được phê duyệt, các bản đồ xác định ranh và hiện trạng dự án, các khảo sát địa chất, các hồ sơ / tài liệu và nhiệm vụ liên quan thiết kế kết cấu.
- Nghiên cứu, nắm vững và cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến các bộ môn kỹ thuật do mình phụ trách theo quy định của pháp luật và/ hoặc quy định Công ty.
- Lập và/hoặc kiểm tra (Nhà thầu tư vấn thiết kế lập) nhiệm vụ thiết kế kết cấu, các khảo sát, thí nghiệm yêu cầu phục vụ cho thiết kế kết cấu.
- Tham gia công tác đấu thầu dịch vụ tư vấn thiết kế (thiết kế, thẩm tra,…)

- Xem xét, đánh giá và có ý kiến tham mưu về kế hoạch thực hiện công việc do nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đệ trình có liên quan đến công việc phụ trách.
- Theo dõi, đôn đốc nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt và hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã được ký kết đối với các nội dung liên quan đến công việc phụ trách.
- Kiểm tra, lập báo cáo đánh giá sản phẩm thiết kế kết cấu của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế về sự phù hợp với các yêu cầu trên hợp đồng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật; phương pháp tính toán thiết kế; hiệu quả của giải pháp thiết kế.
- Kiểm tra xác nhận hồ sơ và nghiệm thu sản phẩm thiết kế, đánh giá tỷ lệ % khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế liên quan đến công việc phụ trách.
- Kiểm tra công tác quản lý thiết kế phần xây dựng trong giai đoạn thi công (giám sát tác giả, kiểm soát/đề xuất thay đổi,…) và giai đoạn hoàn công để bàn giao đưa vào sử dụng.
- Soạn thảo và quản lý các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách.

- Tốt nghiệp đại học các ngành kiến trúc, xây dựng dân dụng - kết cấu công trình.
- Có 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Kiến thức và kinh nghiệm về xây dựng các công trình dân dụng và kết cấu công trình, đặc biệt kết cấu công trình cao tầng.
- Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm thiết kế.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- Anh Văn Trung cấp (Toeic từ 300 trở lên)

VietnamWorks - 25 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.