Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên Kiểm soát Tài chính (Kiểm soát nội bộ)

PHI Holdings Vietnam Co., Ltd Hà Nội

Biên chế

Mô tả công việc

1. Phụ trách giám sát Kế hoạch kinh doanh:

- Giám sát kết quả kinh doanh (doanh số, doanh thu, lợi nhuận) của các công ty thành viên.

- Giám sát tính chính xác và trung thực của các bộ phận trong thực hiện và quản lý nội bộ về quy chế lương, thưởng, phạt, hợp đồng LĐ, BHXH, KPI, mẫu HĐ, báo giá, quy trình ký, đóng dấu, lưu hồ sơ, bảo mật...

- Kiểm tra việc chuẩn bị và thực hiện các biện pháp phòng tránh rủi ro.

- Giám sát tài chính (chi phí, phải thu, phải trả, tài sản, tồn kho) so sánh thực tế và kế hoạch, kiểm tra các quy trình liên quan tài chính, rủi ro trong các văn bản, mẫu HĐ...)

- Giám sát dự án: Lập dự án theo đúng quy trình để được phê duyệt và thực hiện dự án theo đúng kế hoạch và chính sách nội bộ.

- Lập kế hoạch tài chính cho các dự án mới.

2. Phụ trách kiểm soát Báo cáo tài chính:

- Tham gia kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ của các công ty (Tập đoàn và các đơn vị thành viên) được phân công;

- Tham gia kiểm tra hoạt đông tại các đơn vị được phân công;

- Soạn thảo quy trình, hướng dẫn sổ tay kiểm toán được phân công;

- Soát xét kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm của các đơn vị theo sự phân công của Lãnh đạo.

- Xây dựng báo cáo nhanh kết quả kinh doanh định kỳ hoặc đột xuất theo mẫu quy định của công ty.

Yêu cầu công việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên Khối Kinh tế ngành Tài chính/Kế toán; Kinh doanh/Marketing;

- Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm tại các vị trí tương đương;

- Tiếng Anh khá, thành thạo tin học văn phòng.

Findjobs.vn - 29 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.