Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên MyWork

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Chi Nhánh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Hải Dương

Toàn thời gian

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Chi Nhánh

Nơi làm việc: ,,,,

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND

MyWork - 12 tháng trước