Link to App StoreLink to Play Store

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tập sự - CN Xuân Mai, Hòa Lạc, Hoài Đức, Gia Lâm

Ngân Hàng TMCP Quân ĐộiHà Nội
Biên chế
18 ngày trước, từ Tuổi Trẻ Online
  • Tìm kiếm, phát triển khách hàng doanh nghiệp mới

- Tìm kiếm phát triển Khách hàng doanh nghiệp mới thông qua tất cả các hoạt động thu hút khách hàng

- Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ cơ bản SME phù hợp với nhu cầu khách hàng

  • Khai thác sâu từ danh sách khách hàng Inactive/Domant được phân giao.

- Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ cơ bản SME phù hợp với nhu cầu khách hàng

  • Thực hiện các công tác báo cáo khách hàng hàng ngày/tháng theo phân công của Ban lãnh đạo đơn vị
  • Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh
  • Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân và/hoặc tập thể thực hiện.
  • Sinh viên năm cuối hoặc Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng
  • Địa điểm làm việc: CN Xuân Mai, CN Hoài Đức, CN Gia Lâm, CN Hòa Lạc
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển bằng thực lực, vươn lên bằng sự tự tin và gắn bó bằng tâm huyết. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, MB có nhu tuyển dụng CBQL cho các đơn vị trên toàn hệ thống, cụ thể như sau:

Thu gọn
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.