Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên Khách hàng lớn (aRM) (Mới)

Ngân Hàng TMCP Quân Đội Hồ Chí Minh

1. Thực hiện hỗ trợ RM các công việc liên quan đến cấp tín dụng cho Khách hàng theo quy trình tín dụng:

Kiểm tra checklist hồ sơ, nhập thông tin XHTD, scan hồ sơ, upload hồ sơ, nhập liệu BCĐX trên BPM

Phối hợp với RM theo dõi, tiếp nhận phản hồi và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu các bộ phận liên quan (thẩm định, vận hành,…)

Thực hiện khởi tạo soạn thảo văn kiện tín dụng, khởi tạo giải ngân, phát hành bảo lãnh, LC theo quy định

Kiểm tra nội dung văn kiện tín dụng ký Khách hàng

Thực hiện các giao dịch liên quan đến TSĐB (mượn TSĐB, xuất TSĐB, …)

Bàn giao/nhận bàn giao hồ sơ cho bộ phận hỗ trợ/khách hàng theo quy định

Kiểm tra việc thực hiện chuyển doanh thu của Khách hàng theo cam kết tín dụng

2. Thực hiện hỗ trợ RM các công việc liên quan quản lý chất lượng tín dụng:

Thực hiện xuất dữ liệu, kiểm tra các khoản nợ đến hạn

Phối hợp với RM theo dõi và nhắc nợ Khách hàng

3. Thực thi KPIs được phân giao

4. Thực hiện các công tác báo cáo khách hàng, cập nhật, làm đầy thông tin Khách hàng tại các phần mềm theo phân công BLĐ đơn vị

Phúc lợi
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục

1. Thực hiện hỗ trợ RM các công việc liên quan đến cấp tín dụng cho Khách hàng theo quy trình tín dụng:

Kiểm tra checklist hồ sơ, nhập thông tin XHTD, scan hồ sơ, upload hồ sơ, nhập liệu BCĐX trên BPM

Phối hợp với RM theo dõi, tiếp nhận phản hồi và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu các bộ phận liên quan (thẩm định, vận hành,…)

Thực hiện khởi tạo soạn thảo văn kiện tín dụng, khởi tạo giải ngân, phát hành bảo lãnh, LC theo quy định

Kiểm tra nội dung văn kiện tín dụng ký Khách hàng

Thực hiện các giao dịch liên quan đến TSĐB (mượn TSĐB, xuất TSĐB, …)

Bàn giao/nhận bàn giao hồ sơ cho bộ phận hỗ trợ/khách hàng theo quy định

Kiểm tra việc thực hiện chuyển doanh thu của Khách hàng theo cam kết tín dụng

2. Thực hiện hỗ trợ RM các công việc liên quan quản lý chất lượng tín dụng:

Thực hiện xuất dữ liệu, kiểm tra các khoản nợ đến hạn

Phối hợp với RM theo dõi và nhắc nợ Khách hàng

3. Thực thi KPIs được phân giao

4. Thực hiện các công tác báo cáo khách hàng, cập nhật, làm đầy thông tin Khách hàng tại các phần mềm theo phân công BLĐ đơn vị

Đại học trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Toeic 450 hoặc chứng chỉ tương đương

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 23 - 35
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
CareerBuilder VN - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.