Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tecomen

Chuyên viên kỹ thuật sản xuất (Nhà máy Tecomen Hưng Yên)

Tecomen Hưng Yên

Biên chế

* Kiểm soát công nghệ và kỹ thuật sản xuất:
- Xây dựng, hoàn thiện và quản lý hồ sơ sản phẩm (tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ sản xuất, định mức, điều kiện về nguồn lực (4M),…)
- Tổ chức thực hiện công tác chuyển giao hồ sơ sản phẩm và công nghệ cho các xưởng sản xuất
- Tổ chức theo dõi, giám sát và đánh giá định kỳ về việc thực hiện công nghệ sản xuất tại các xưởng sản xuất
- Theo dõi và giải quyết phát sinh các vấn đề KTCN tại các PX SX
- Tiếp nhận các đề xuất, yêu cầu thay đổi KTCN (thông số công nghệ, thiết bị, khuôn, đồ gá, nguyên vật liệu), phân tích và quyết định hoặc trình đối sách lên quản lý cấp trên.
* Phát triển sản phẩm mới và cải tiến
- Tham gia các hoạt động phát triển, cải tiến sản phẩm mới trên cơ sở thiết kế có sẵn hoặc thay đổi không nhiều về hình dáng,kết cấu.
- Thực hiện sản xuất thử nghiệm và đánh giá sản phẩm mới tại khu vực quản lý.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị mới vào sản xuất tại nhà máy
- Nghiên cứu cải tiến về sản phẩm, công nghệ sản xuất và máy móc thiết bị của nhà máy
- Thực hiện các hoạt động thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và kinh doanh
* Làm việc tại Nhà máy Tecomen: Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên
Công ty có xe đưa đón từ Hà Nội về nhà máy, từ Ngoc Lịch, Văn Lâm, Hưng Yên về Nhà máy

- Có 2- 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Thành thạo vi tình văn phòng
- Giải quyết vấn đề tốt
- Tích cực, nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến…

4 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.