Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên Kế toán

ERA GROUP Hồ Chí Minh

Biên chế

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
- Theo dõi, kiểm tra và kiểm soát tất cả các khoản thanh toán trước khi thực hiện.
- Đảm bảo tất cả các vấn đề thuế được xử lý đúng và phù hợp với quy định hiện hành.
- Thực hiện các báo cáo tài chính, thuế, quản trị.
- Rà soát, đối chiếu số liệu, sổ sách thu – chi.
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Công tác nghiệp vụ
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra, định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán, quyết toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT và báo cáo thuế.
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Trực tiếp xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê.
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Cung cấp số liệu cho Ban lãnh đạo hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Giới tính: Nam, Nữ tuổi từ 25 – 35.
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có năng lực và nắm vững nghiệp vụ kế toán.
- Am hiểu quy định, thông tư và văn bản thuế hiện hành.
- Nghiệp vụ tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel, phần mềm kế toán tốt.
- Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt.
- Cẩn thận, chu đáo, chăm chỉ và trung thực.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Có thể đi công tác theo yêu cầu.

Tuổi Trẻ Online - 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.