Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên HDBank

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

HDBank Hồ Chí Minh

Biên chế

 • Theo dõi và quản lý các tài khoản.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế vào các tài khoản liên quan khi chứng từ đảm bảo đầy đủ tính pháp lý, hợp lý.
 • Lưu trữ chứng từ và sổ phụ.
 • Lập các báo cáo theo quy định của NHNN, cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác và các báo cáo quản trị.
 • Thực hiện chi tiêu nội bộ.
 • Hạch toán xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu dự trữ.
 • Hạch toán chi phí lương, trích nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.
 • Hạch toán các khoản góp vốn, mua cổ phần.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng, kinh doanh ngoại hối, đầu tư vào chứng khoán nợ.
 • Tính toán và hạch toán kết quả kinh doanh ngoại tệ, vàng và thuế GTGT kinh doanh ngoại tệ, vàng.
 • Thực hiện việc kê khai và nộp các loại thuế theo quy định hàng tháng, quý, năm. Lập báo cáo kê khai thuế, lập chứng từ nộp thuế.
 • Tổng hợp báo cáo dự trữ bắt buộc của toàn hàng nộp NHNN.
 • Thực hiện lập báo cáo trích nộp bảo hiểm tiền gửi theo quy định.
 • Tổng hợp báo cáo số liệu hoạt động của ngân hàng theo yêu cầu đột xuất của lãnh đạo phòng.
 • Kiểm tra số liệu bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán, báo cáo KQ hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ định kỳ theo ngày, tháng, năm.
 • Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp thẩm quyền. 

TRÌNH ĐỘ

 • Có trình độ từ Đại học trở lên được đào tạo về kinh tế, tài chính, ngân hàng tại các trường thuộc khối kinh tế.
 • Có kiến thức về kế toán, tài chính, ngân hàng.

KỸ NĂNG

 • Khả năng làm việc độc lập cao.
 • Khả năng chịu áp lực công việc.
 • Khả năng phân tích.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm.
khoảng 1 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.