Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Sacombank

[KHỐI TÀI CHÍNH] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (IFRS)

Sacombank Hồ Chí Minh

Biên chế

- Xây dựng các chế độ về Kế toán, Tài chính, Thuế

- Thiết lập các báo cáo tài chính định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các định chế tài chính khác.

- Tính vốn tự có, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ khả năng chi trả, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn,...

- Cung cấp số liệu, giải thích số liệu và thực hiện việc theo dõi, thiết lập báo cáo theo yêu cầu của công ty kiểm toán.

- Nghiên cứu các yêu cầu khác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của Lãnh đạo Ngân hàng và của các định chế tài chính quốc tế khác để thực hiện thiết lập các báo cáo tài chính và các báo cáo khác.

- Xây dựng, theo dõi, đánh giá và kiểm soát, tham mưu cho Ban Lãnh đạo về việc thực hiện kế hoạch tài chính của Đơn vị.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (excel, word,..) và các phần mềm ứng dụng.

- Đã từng công tác tại các Công ty Kiểm toán độc lập;

- Có khả năng thực hiện các Báo cáo tài chính theo chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.