Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Chuyên Viên Kế Hoạch - Ban Kiểm Soát Nội Bộ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC Hà Nội

- Thiết kế và quản lý các mẫu biểu liên quan đến công tác lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của các đơn vị và Tập đoàn.
- Thực hiện triển khai công tác kế hoạch định kỳ, hàng năm theo đúng thời gian
- Tham gia lập, tổng hợp kế hoạch hoạt động kinh doanh cho Tập đoàn.
- Trình Ban lãnh đạo phê duyệt giao kế hoạch cho các đơn vị.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh thực tế so với kế hoạch theo qui định.
- Lập báo cáo, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch theo định kỳ; đánh giá tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch của các đơn vị nhằm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo định kỳ.
- Chịu trách nhiệm soạn thảo các báo cáo quản trị và lập các báo cáo phân tích và tổng hợp số liệu hoạt động kinh doanh của các đơn vị và Tập đoàn định kỳ, đột xuất trình Ban lãnh đạo theo yêu cầu hoặc phục vụ các cuộc họp giao ban, họp bàn chiến lược kinh doanh.
- Tham mưu cho HĐQT, Ban điều hành trong quản trị điều hành, triển khai nhiệm vụ hoạt động SXKD của Tập đoàn.
- Soạn thảo và trình ban hành các qui trình, qui định, hướng dẫn về công tác kế hoạch.

- Tốt nghiệp Đại học các trường khối kinh tế phù hợp, trên 03 năm kinh nghiệm
- Đã có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí theo dõi kế hoạch, tổng hợp kế hoạch
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, có kỹ năng xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến các công việc kiểm soát nội bộ
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp báo cáo, tổng hợp dữ liệu, kế hoạch
- Giao tiếp tốt, chịu được áp lực cao trong công việc
- Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc

VietnamWorks - 5 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.