Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tecomen

CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU (HƯNG YÊN)

Tecomen Hưng Yên

Biên chế

Nhận KHKD tháng, quý từ TB. KH và các đơn đặt hàng (Nhận đề nghị xuất hàng hàng ngày và các yêu cầu sản xuất ) từ Khối KD, Marketing
2.    Kiểm tra độ chính xác của đơn hàng: Chủng loại, mã, tên sản phẩm, số lượng, công nợ, ngày giao hàng….

3.    Căn cứ vào năng lực sản xuất; máy móc, nhân lực hiện có, tồn kho vật tư, thành phẩm, ngày cần giao hàng ….Trả lời khả năng đáp ứng và ngày giao hàng của đơn hàng cho Khối KD.

4.    Triển khai các đơn hàng (Yêu cầu sản xuất) và các thông tin ghi chú về đơn hàng xuống CV KH 2, đồng thời theo dõi sát tiến độ thực hiện KHSX, sẵn sàng điều chỉnh KHSX các đơn hàng khi có những biến động thay đổi đơn hàng, KHKD hay KHNVL nhằm đảm bảo đáp ứng được tốt nhất các đơn hàng.

5.    Phối hợp với chuyên viên KH 2 lập KHSX và giao hàng, và trả lời thông tin, tiến độ giao hàng cho Khối KD.

6.    Chuyển đề nghị xuất hàng cho Kế toán

7.    Cập nhập các đơn hàng, thời gian cần giao hàng trên hệ thống.

8.    Khi có những thay đổi về số lượng, chủng loại sản phẩm, công nợ… liên quan đến đơn hàng từ Khối KD cần thông báo ngay những thay đổi về đơn hàng đó cho Kế toán và CV KH2

9.    Căn cứ vào năng lực sản xuất, KHSX, KHKD, tồn kho vật tư, thành phẩm, thời gian sản xuất, thời gian đặt hàng, vận chuyển vật tư…. Xây dựng lên bảng KHNVL (nhóm NVL được giao) đảm bảo đáp ứng đầy đủ NVL theo KHSX

10.  Đặt hàng nguyên vật liệu Ban MH, đồng thời theo dõi thời gian vật tư về nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ vật tư cho sản xuất. cũng như mức tồn kho NVL ở mức thấp nhất.

11.  Xây dựng mức tồn kho an toàn Min-Max đối với kho vật tư (phần được giao)

12.  Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, vật tư của (phần được giao) hàng ngày, tháng.

Các báo cáo và công việc khác theo sự phân công của TB KH

- Đại học trở lên
- Quản lý kế hoạch, kinh tế,  sản xuất
- Tiếng Anh, Tin học C
- ≥ 2 năm làm việc ở vị trí CV KH
- Tính toán, phân tích, sử lý số liệu nhanh chóng, chính xác
- Tin học văn phòng (Words, Excel ), ERP
- Tiếng Anh
- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian,
- Trung thực ,nhanh nhẹn

3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.