Tên việc làmĐịa điểm

Sales Trainer - Chuyên Viên Huấn Luyện (Hải Phòng, Thái Nguyên, Yên Bái, Thanh Hóa)

Prudential Vietnam Assurance Hà Nội

Biên chế

Mục tiêu công việc:
Chuyên Viên Huấn Luyện có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo trong khu vực được giao để trang bị kiến thức và kĩ năng cho lực lượng đại lý đạt được mục tiêu bán hàng.
* Khu vực làm việc: Hải Phòng, Thái Nguyên, Yên Bái và Thanh Hóa


Phạm vi công việc:

1. Lập kế hoạch:

Chủ động phối hợp với bộ phận Phát triển Kinh doanh và Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý trong việc lập kế hoạch các hoạt động đào tạo lực lượng đại lý trong khu vực được phân công hàng tháng.

2. Đào tạo:

Trực tiếp huấn luyện các chương trình đào tạo theo chương trình và định hướng của công ty trong khu vưc được giao nhằm phát triển đội ngũ huấn luyện.

3. Giám sát:

Phân công và theo dõi các hoạt động đào tạo của lực lượng nhân viên huấn luyện cộng tác viên nhằm đảm bảo các lớp huấn luyện theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng chuẩn của công ty.

4. Hỗ trợ kinh doanh:

Hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy kinh doanh (48 Giờ, Hội thảo Khách hàng, Hội thảo Tuyển dụng) cùng với với bộ phận Phát triển Kinh doanh và Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý, và các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Huấn Luyện khu vực.

5. Xây dựng mối quan hệ nội bộ và bên ngoài:

Xây dựng mối quan hệ và duy trì sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, nhân viên bộ phận Phát triển Kinh doanh, bộ phận Huấn luyện và Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý và cán bộ Bộ Tài chính trong khu vực và vùng được giao.

6. Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý

Bằng cấp:

  • Tốt nghiệp Đại Học trở lên. Chuyên ngành Quản trị nhân lực/ Quản trị kinh doanh/ Sư phạm, tài chính ngân hàng.
  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy/ đào tạo

Kiến thức và kỹ năng:

  • Kiến thức về tài chính, đầu tư, bảo hiểm
  • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh khá
  • Kỹ năng thuyết trình lưu loát, tự tin
  • Khả năng giao tiếp, truyền thông
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kinh nghiệm: 1 - 10 Năm
Tuổi Trẻ Online - 27 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.