Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên HDBank

Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - PGD Ba Tri - CN Bến Tre

HDBank Bến Tre

Biên chế

- Địa điểm làm việc: Ba Tri (Bến Tre)

- Thực hiện các nghiệp vụ pháp lý chứng từ cho khoản cấp tín dụng theo Phê duyệt tín dụng:

 • Soạn thảo các Hợp đồng, văn bản để thực hiện các thủ tục sau phê duyệt
 • Thực hiện các thủ tục sau phê duyệt
 • Quản lý thông tin tài sản bảo đảm trên Symbols
 • Quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm của khách hàng theo quy định của HDBank, kể cả các hồ sơ tài sản đang được tạm xuất
 • Theo dõi và quản lý tài sản bảo đảm là hàng hóa
 • Quản lý việc mua bảo hiểm của tài sản bảo đảm
 • Theo dõi và định kỳ đề xuất định giá lại tài sản bảo đảm theo quy định tại phê duyệt tín dụng hoặc quy định của HDBank
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản bảo đảm theo phê duyệt trong thời gian HDBank nhận bảo đảm bằng tài sản
 • Thực hiện các công việc liên quan đến giải chấp tài sản
 • Nhập các giới hạn của khách hàng trong chương trình Quản lý giới hạn (Limit) theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
 • Kiểm tra nội dung và tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay do khách hàng cung cấp theo các quy định của HDBank.
 • Thực hiện thủ tục để giải ngân đối với khoản cấp tín dụng/phát hành Thư bảo lãnh/hạn mức mở LC/hạn mức bao thanh toán và những thay đổi có liên quan đối với các khoản tín dụng đã được phê duyệt
 • Theo dõi, quản lý khoản vay
 • Thực hiện công tác lưu trữ toàn bộ hồ sơ tín dụng (Hồ sơ pháp lý; Hồ sơ nguồn trả nợ; Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn; Hồ sơ tài sản bảo đảm; Hồ sơ cấp tín dụng; Hồ sơ giải ngân) theo quy định. Lập danh mục hồ sơ tín dụng để thuận lợi cho công tác tra cứu, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra.
 • Cung cấp cho bộ phận Quan hệ khách hàng hồ sơ tín dụng và các chứng từ có liên quan để phục vụ cho công tác đánh giá lại hạn mức tín dụng/khoản vay.
 • Là đầu mối cung cấp hồ sơ tín dụng cho các Đoàn thanh tra, Kiểm tra của HDBank và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
 • Chuyển hồ sơ nợ quá hạn sang bộ phận xử lý nợ theo quy định.
 • Thực hiện lập các Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến hoạt động cấp tín dụng theo yêu cầu của cấp quản lý

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu phát sinh

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: ưu tiên tốt nghiệp ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương…
 • Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.
 • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.