Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Jobstreet VN

Chuyên viên hồ sơ

Công Ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MOBIFONE (MOBIFONE SERVICE) Hà Nội

Toàn thời gian

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ


- Nghiên cứu Luật, Nghị định, Thông tư, các Quy trình của Công ty liên quan tới công tác sử dụng vốn đầu tư, chi phí để tham mưu cho Lãnh đạo Phòng, trực tiếp thực hiện trong công việc để đảm bảo đúng các qui định, chính sách của Pháp luật, Công ty.
- Lên phương án và chủ trì triển khai hồ sơ các phương án/dự án triển khai sử dụng vốn đầu tư, vốn chi phí đảm bảo đồng bộ với tổng thể dự án/phase triển khai: lập tờ trình phê duyệt chủ trương, lập phương án - dự toán, trình thẩm định phê duyệt phương án, lập hồ sơ mời thầu/yêu cầu, lựa chọn nhà thầu, soạn thảo văn bản thương thảo, hợp đồng, theo dõi tiến độ hợp đồng, thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao (nếu được Lãnh đạo phòng giao), theo dõi và thực hiện thanh toán, quyết toán, đóng các dự án/phương án.
- Theo dõi nguồn vốn đầu tư/chi phí, thường xuyên cập nhật theo dõi tiến độ thực hiện hồ sơ dự án/phương án, thanh toán, thanh lý và quyết toán (tối thiểu 1 tháng/1 lần);
- Chủ động liên hệ với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề vướng mắc về hồ sơ để đảm bảo đúng tiến độ, đúng qui định của Pháp luật, Công ty.
- Chủ trì làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, các loại văn bản giấy tờ để đi tới ký kế hợp đồng doanh thu.
- Kịp thời báo cáo Lãnh đạo phòng các vấn đề phát sinh, các lỗi hồ sơ và các thủ tục khác để kịp thời có phương án khắc phục, giải quyết.
- Theo dõi lưu trữ hồ sơ: gọn gàng, ngăn lắp, khoa học, đúng đủ và bảo mật thông tin theo qui định của Công ty.
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Lãnh đạo trực tiếp, Lãnh đạo phòng.

ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN
Trình độ:
- Học vấn: Đại học
- Chuyên ngành: Điện tử viễn thông/Công nghệ bưu chính/Tài chính kế toán/Kinh tế xây dựng….
- Vi tính: sử dụng thành thạo MS Office
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B trở lên..
Kinh nghiệm: từ 01 - 02 năm ở vị trí tương đương.
Kiến thức:    
- Hiểu biết về lĩnh vực Hạ tầng Viễn thông.
- Hiểu biết về nghiệp vụ đấu thầu, đầu tư dự án
- Hiểu biết về các quy định liên quan tới chính sách phát triển ngành
- Kiến thức tốt về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.
Kỹ năng:
- Soạn thảo văn bản và báo cáo.
- Phân tích - xử lý thông tin
- Làm việc nhóm
Phẩm chất, tính cách, thái độ và hành vi:
- Sức khỏe tốt
- Cần cù, trung thực, nhanh nhẹn, có khả năng tư duy, giao tiếp tốt.
- Khả năng làm việc độc lập, chịu cường độ áp lực cao.

Jobstreet VN - 12 tháng trước