Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên Hành chính Nhân sự ( Dự án Buôn Ma Thuật ) (Mới)

Tập đoàn Capital House Đắk Lắk

I. Công tác Nhân sự

1. Tuyển dụng:

- Lập kế hoạch nhân sự theo định hướng phát triển công ty:

- Theo dõi, kiểm soát định biên nhân sự đã được phê duyệt.

- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động tuyển dụng.

2. Theo dõi, thực hiện chấm công, làm thêm giờ của các bộ phận đảm bảo đúng quy định công ty

3. Phối hợp cùng với Ban nhân sự Tập đoàn xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình quản lý nhân sự của P&L.

4. Quản lý thông tin và hồ sơ nhân sự. Quản lý và thực hiện ký kết Hợp đồng lao động. Soạn thảo HĐLĐ và các thủ tục khác cho CBNV, soạn thảo các thủ tục, quyết định điều chuyển, nghỉ việc của CBNV.

5. Thực hiện các công việc tính lương, Bảo hiểm theo quy định hàng tháng. Kê khai thuế TNCN quý và Quyết toán Thuế TNCN năm; Soạn thảo rà soát HĐLĐ và các quyết định khác theo phân công.

6. Tham gia công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp (thăm hỏi cán bộ nhân viên, tổ chức các hoạt động tập thể, tổ chức nghỉ mát …).

7. Thực hiện việc truyền thông quan hệ lao động, các chủ trương, chính sách của Công ty tới người lao động.

II. Công tác Hành chính

1. Lưu trữ văn bản, hồ sơ, giấy tờ của công ty, soạn thảo các Quyết định, công văn hành chính

2. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư, công cụ dụng cụ lao động. Đề xuất mua sắm, thuế mướn, bảo dưỡng, sửa chữa trong trường hợp cần thiết.

3. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác tổ chức các sự kiện của Công ty.

4. Quản lý hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Thực hiện các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự; an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe và môi trường làm việc.

Phúc lợi
  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Chế độ nghỉ phép

I. Công tác Nhân sự

1. Tuyển dụng:

- Lập kế hoạch nhân sự theo định hướng phát triển công ty:

- Theo dõi, kiểm soát định biên nhân sự đã được phê duyệt.

- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động tuyển dụng.

2. Theo dõi, thực hiện chấm công, làm thêm giờ của các bộ phận đảm bảo đúng quy định công ty

3. Phối hợp cùng với Ban nhân sự Tập đoàn xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình quản lý nhân sự của P&L.

4. Quản lý thông tin và hồ sơ nhân sự. Quản lý và thực hiện ký kết Hợp đồng lao động. Soạn thảo HĐLĐ và các thủ tục khác cho CBNV, soạn thảo các thủ tục, quyết định điều chuyển, nghỉ việc của CBNV.

5. Thực hiện các công việc tính lương, Bảo hiểm theo quy định hàng tháng. Kê khai thuế TNCN quý và Quyết toán Thuế TNCN năm; Soạn thảo rà soát HĐLĐ và các quyết định khác theo phân công.

6. Tham gia công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp (thăm hỏi cán bộ nhân viên, tổ chức các hoạt động tập thể, tổ chức nghỉ mát …).

7. Thực hiện việc truyền thông quan hệ lao động, các chủ trương, chính sách của Công ty tới người lao động.

II. Công tác Hành chính

1. Lưu trữ văn bản, hồ sơ, giấy tờ của công ty, soạn thảo các Quyết định, công văn hành chính

2. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư, công cụ dụng cụ lao động. Đề xuất mua sắm, thuế mướn, bảo dưỡng, sửa chữa trong trường hợp cần thiết.

3. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác tổ chức các sự kiện của Công ty.

4. Quản lý hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Thực hiện các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự; an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe và môi trường làm việc.

- Tốt nghiệp Đại học

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Nhân sự tổng hợp

- Chuyên ngành: Ưu tiên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan;

- Kinh nghiệm: Ưu tiên đã làm Tuyển dụng tại các công ty Bất động sản

  • Hình thức: Nhân viên chính thức
CareerBuilder VN - 3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.