Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Quản lý Chất lượng Công nghệ

SeABank Hà Nội

Biên chế

 • Xây dựng và hoàn thiện toàn bộ các quy trình áp dụng trong hoạt động CNTT và đưa ra những đề xuất phù hợp;
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ công nghệ và việc tuân thủ các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của các đơn vị trong mảng công nghệ của Khối Vận hành & Công nghệ;
 • Xây dựng hệ thống báo cáo giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ định kỳ hoặc theo yêu cầu của ban giám đốc Khối VH&CN;
 • Kiểm tra, đánh giá quy trình để đảm bảo tuân thủ chính sách và tiêu chuẩn, đảm bảo phù hợp với hệ thống; Lập kế hoạch nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả của quy trình;
 • Tổ chức thực hiện đánh giá các cán bộ có liên quan trong từng quy trình để đảm bảo các cán bộ này có kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện theo các quy trình, và nắm rõ vai trò, trách nhiệm của họ trong quy trình;
 • Đào tạo và hướng dẫn các phòng, ban thực hiện áp dụng, triển khai các quy trình;
 • Đầu mối chủ trì xây dựng bộ chỉ tiêu dịch vụ công nghệ service catalogue và cập nhật định kỳ bộ danh mục này. Đề xuất các chỉ tiêu chất lượng, đơn giá dịch vụ CNTT
 • Nghiên cứu và tham mưu cho Ban Lãnh đạo Khối Vận hành & Công nghệ về các tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ công nghệ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công nghệ của ngân hàng.
 • Nghiên cứu, nâng cao khả năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, chính sách của Khối VH&CN, tuân thủ kỷ luật, nội quy của SeABank và Pháp luật có liên quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Khối, Giám đốc Khối Vận hành & Công nghệ, Tổng Giám đốc/ Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ, HĐQT và theo các quy định của SeABank và Pháp luật có liên quan.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm liên quan đến ITSM, ITIL, ISO,…
 • Có kiến thức tổng quan về hoạt động hệ thống CNTT.
 • Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế quy trình, xây dựng báo cáo.
 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.
 • Có tư duy logic, phân tích, tổng hợp vấn đề, có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch và viết các báo cáo đề xuất.
 • Yêu cầu kỹ năng viết tài liệu.
 • Khả năng chịu áp lực cao.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học

Kinh nghiệm công tác:

 • Đối với Chuyên viên Cao cấp: yêu cầu tối thiểu 2-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng dịch vụ.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công tác Quản lý chất lượng trong tổ chức Ngân hàng, tài chính
5 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.