Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên SeABank

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương Mại

SeABank Hà Nội

Biên chế

Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) Thực hiện kiểm soát và tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) của Ngân hàng Tiếp nhận và nhập liệu yêu cầu mở/sửa đổi/hủy LC và phát hành bảo lãnh của toàn hệ thống Tiếp nhận và thông báo L/C/sửa đổi/hủy/tất toán L/C XK và Bảo lãnh trên toàn hệ thống Tiếp nhận và kiểm tra/xử lý chứng từ xuất nhập khẩu của LC/DP/DA của toàn hệ thống Thực hiện thanh toán, thu nợ chiết khấu/ thu nợ tài trợ trước giao hàng với sản phẩm chiết khấu bộ chứng từ phù hợp trên cơ sở hạn mức cấp cho Ngân hàng thanh toán, trong phạm vi trách nhiệm của mình Theo dõi các bộ chứng từ quá hạn thanh toán để đôn đốc ĐVKD thanh toán.

In liệt kê giao dịch và chấm chứng từ kế toán liên quan đến bút toán hạch toán. Lưu hồ sơ và đóng chứng từ Nhận và xử lý các điện ngân hàng nước ngoài gửi về và các điện của SeABank gửi đi liên quan đến nghiệp vụ tài trợ thương mại trên toàn hệ thống  Kiểm tra và phê duyệt trên T24 các giao dịch của toàn hệ thống liên quan đến nghiệp vụ của phòng Dịch vụ Tài trợ thương mại theo hạn mức được ủy quyền.  Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ TTTM phù hợp với yêu cầu quản lý của ngân hàng, các dịch vụ, sản phẩm mới.  Tham gia xây dựng giáo trình và đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới  Hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp các Bộ phận/Phòng/Ban/ĐVKD về các nghiệp vụ liên quan đến TTTM Kiểm tra số liệu các báo cáo liên quan tới công tác TTTM Thực hiện công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Dịch vụ Tài trợ thương mại/Giám đốc Phòng Dịch vụ Tài trợ thương mại

Kiến thức chuyên môn:

+ Am hiểu hệ thống SeABank (cần am hiểu quy trình phối hợp giữa các bộ phận để thực hiện các giao dịch; và am hiểu hệ thống kiểm soát tuân thủ; hệ thống tác nghiệp liên quan tới nghiệp vụ thực hiện; am hiểu cơ chế ban hành văn bản liên quan nghiệp vụ, nguyên tắc phối hợp hỗ trợ của IT)

+ Am hiểu sản phẩm/dịch vụ của Bộ phận (cần nắm được cam kết chất lượng, hiểu được điểm ưu thế của các sản phẩm của SeABank, so sánh được với Ngân hàng khác)

+ Am hiểu quy định/ Quy trình tác nghiệp (cần nhận thức được các nguyên tắc xử lý giao dịch, các chế độ hạch toán kế toán của nghiệp vụ)

Kỹ năng chuyên môn:

+ Kỹ năng áp dụng kiến thức chuyên môn vào công việc; Kỹ năng áp dụng/vận dụng kiến thức từ UCP, ISBP, Incoterms, URR, URDG, ISP…vào công việc hàng ngày

+ Sử dụng thông thạo các phần mềm máy tính như: MS. Word,PowerPoint, Excell, T24, SWIFT và thành thạo việc đánh máy (tiếng Anh và tiếng Việt) về tốc độ, tỷ lệ lỗi sai sót thấp

+ Am hiểu về rủi ro vận hành nói chung và rủi ro trong hoạt động thanh toán nói riêng

Trình độ học vấn:

+ Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương…

+ Ngoại ngữ (Tiếng Anh): TOEIC tối thiểu 600 điểm hoặc các chứng chỉ khác tương đương (IELTS, TOEFL,…)

Kinh nghiệm công tác:

Tổi thiểu có 01 - 03 năm kinh nghiệm chuyên môn Tài trợ Thương mại

6 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.