Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên CareerBuilder VN

Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng Bán lẻ (Mới)

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ Quản lý khách hàng thu thập, hoàn thiện và trình ký các hồ sơ tín dụng lên cấp thẩm quyền theo quy định của VIB;
 • Thực hiện thẩm định hồ sơ tín dụng và có ý kiến độc lập đối với các khoản đề xuất cấp tín dụng với cấp phê duyệt theo phân quyền và quy định của VIB và Pháp luật;
 • Kiểm tra và nhắc nhở Quản lý khách hàng hàng ngày về việc liên hệ với khách hàng, nhắc nợ tới hạn và quản lý dư nợ tại chi nhánh;
 • Thực hiện các công việc hành chính bao gồm nhưng không giới hạn: lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ;
 • Kiểm soát rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động, đảm bảo chi nhánh tăng trưởng an toàn và bền vững;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
 • Tốt nghiệp Cử nhân. Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính;
 • Tối thiểu  3 năm (đối với Chuyên viên cao cấp)/ 1 năm (đối với Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ; hoặc tối thiểu 3 năm (đối với Chuyên viên cao cấp)/ 1 năm (đối với Chuyên viên) trong lĩnh vực tái thẩm định tín dụng;
 • Hiểu biết về lĩnh vực dịch vụ khách hàng;
 • Nắm rõ mục tiêu chiến lược Ngân hàng bán lẻ, mô hình và hoạt động kinh doanh tại chi nhánh;
 • Kỹ năng phân tích, kỹ năng lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt;
 • Kỹ năng tổ chức công việc tốt, cẩn thận, chi tiết;
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và tạo dựng quan hệ tốt; 
 • Tiếng Anh tốt (kỹ năng nói và viết).
 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
CareerBuilder VN - 3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.