Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Chuyên Viên Chiến Lược Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN GIA HƯNG Hồ Chí Minh

Ban hành thông báo bán hàng:
- Soạn thảo và trình ký: Chính sách bán hàng, chính sách thưởng nóng, chương trình khuyến mãi
- Ban hành thông báo, quy trình bán hàng và biểu mẫu kinh doanh

Quản lý quy trình bán hàng và biểu mẫu kinh doanh:
- Tổ chức lưu giữ, sắp xếp và thường xuyên cập nhật quy trình và biểu mẫu kinh doanh: Hình ảnh dự án (Phối cảnh, mặt bằng tầng…), Tài liệu kỹ thuật (danh mục vật liệu, độ cao…), Pháp lý dự án (1/500, GPXD, Chấp thuận đầu tư…), Chính sách bán hàng, Bảng giá, Thông tin ngân hàng, Q&A dự án

Soạn thảo và ban hành hệ thống báo cáo kinh doanh:
- Hỗ trợ Phó TGD phát triển kinh doanh: Tổng hợp báo cáo tuần và báo cáo tháng trình Ban TGĐ, Lập báo cáo dự chi hàng tháng của Phòng Chiến lược Kinh doanh và các báo cáo liên quan khác theo sự chĩ đạo của Phó TGD phát triển kinh doanh, Lập kế hoạch nhân sự , Dự thảo báo cáo tiền khả thi.
- Báo cáo theo dõi chỉ tiêu kinh doanh
- Báo cáo thống kê ngân sách, doanh thu và chi phí của dự án

Soạn thảo các hợp đồng tư vấn và hợp đồng dịch vụ: Phối hợp vs Phòng pháp chế để soạn thảo các hợp đồng tư vấn và hợp đồng dịch vụ

Hỗ trợ GDKD triển kinh doanh:
- Lập và ban hành Bảng giá
- Xây dựng phương thức thanh toán
- Kế hoạch bán hàng

Quản lý lưu giữ công văn và các tài liệu kinh doanh:
- Tờ trình
- Thanh toán
- Hợp đồng dịch vụ
- Tài liệu kinh doanh

1. Kỹ năng tổng quát (Là kiến thức, khả năng cần thiết để thực thi nhiệm vụ, Vd: khả năng tổ chức, quản lý, thương lượng, truyền đạt tư tưởng, v.v.)
- Tổ chức sắp xếp công việc tốt (cấp cao)
- Giao tiếp (trung cấp)
- Hợp đồng (trung cấp)
- Tiếng Anh giao tiếp (trung cấp)

2. Nghiệp vụ chuyên môn (Là kỹ năng đặc thù cho từng loại hình công việc. VD:kế toán, kiểm toán, marketing, nhân sự, v.v.)
- Tin học văn phòng: Word, PPT, Excel... (cao cấp)
- Có kinh nghiệm BDS ở vị trí tương đương (sơ cấp)
- Văn thư và lưu trữ dữ liệu (cao cấp)
- Có kiến thức về tài chính (trung cấp)

3. Đã từng làm phòng đầu tư hoặc thẩm định ngân hàng (1-2 năm).

VietnamWorks - 8 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.