Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Techcombank

Chuyên viên Bán hàng qua Điện thoại (Telesale)

Techcombank Hồ Chí Minh

Biên chế

Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.

Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

Tiếp nhận danh sách khách hàng được phân công, xây dựng kế hoạch bán các sản phẩm bán lẻ của ngân hàng trên địa bàn và danh sách khách hàng được giao.

Thực hiện triển khai bán hàng trên các nguồn dữ liệu được phân công nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng.

Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng thành các chỉ tiêu từng ngày (ví dụ số lượng cuộc gọi, cuộc hẹn bán hàng và khách hàng mới hàng ngày cần phải hoàn thành)

Chủ động khai thác thêm các cơ sở dữ liệu khách hàng thu thập được từ nguồn bên ngoài hệ thống ngân hàng để tăng lương khách hàng mới cho ngân hàng.

Gọi điện giới thiệu và chào bán các sản phẩm được phân định trong từng thời kỳ.

Tư vấn đầy đủ các tính năng sản phẩm, các khoản phí, lãi phải trả và hồ sơ phải cung cấp cho khách hàng.

Thiết lập cuộc hẹn & chuyển thông tin cuộc hẹn thiết lập được cho đầu mối tại đơn vị kinh doanh, chi nhánh.

Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày và các chỉ tiêu bán hàng (ví dụ: Cuộc gọi, cuộc hẹn, hồ sơ thu được) cho Trưởng nhóm, Giám đốc Bộ phận bán hàng qua điện thoại.

Thường xuyên trao dồi kiến thức, kỹ năng về sản phẩm cũng như  kỹ năng bán hàng, tiếp cận khách hàng, đánh giá phân tích và kiểm soát rủi ro.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan được phân công bởi Giám đốc  bộ phận.

Bằng cấp/Nghiệp vụ:

  • Trình độ cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương…hoặc các ngành có liên quan

Kiến thức chuyên môn:

  • Am hiểu hệ thống Techcombank
  • Am hiểu sản phẩm/ dịch vụ của đơn vị
  • Am hiểu quy định/Quy trình tác nghiệp trong đơn vị

Kinh nghiệm chuyên môn về bán hàng, tiếp cận khách hàng qua điện thoại.

4 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.