Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Chuyên Viên Cao Cấp Am Hiểu Khách Hàng

TECHCOMBANK Hồ Chí Minh

- Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả của các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/ MSME] – Khối BB qua việc:
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách
+ Nghiên cứu, phân tích, xác định các tiểu phân khúc tiềm năng
+ Quản lý hiệu quả các tiểu phân khúc phụ trách
- Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/ MSME]
+ Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách
+ Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh đối với các tiểu phân khúc, chương trình kinh doanh theo các tiểu phân khúc phụ trách
Thu thập thông tin thị trường theo các tiểu phân khúc (GSO, thuế, hiệp hội ngành…)
Đánh giá các yếu tố tác động đến đặc điểm, nhu cầu, hành vi… của các tiểu phân khúc
Phân tích, lập báo cáo am hiểu khách hàng theo từng tiểu phân khúc (đặc điểm, nhu cầu, hành vi, các yêu cầu về giá, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, mức độ rủi ro, tiềm năng, cơ hội…)
+ Phối hợp xây dựng và quản lý các CTKD, chương trình thúc đẩy bán cho các tiểu phân khúc phụ trách
+ Tìm kiếm, phát triển nguồn KH tiềm năng cho LLB theo các tiểu phân khúc
Xây dựng quan hệ với các hiệp hội, ngành, BQL KCN, khu kinh tế… nhằm tìm kiếm thông tin về khách hàng thuộc tiểu phân khúc phụ trách
Chọn lọc danh sách KH tiềm năng (warm leads), phân bổ danh sách đến kênh bán, LLB để khai thác
- Quản lý hiệu quả các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/ MSME]
+ Hỗ trợ đề xuất các định hướng về chính sách kinh doanh, các yêu cầu về CTKD, SP, kênh bán, yêu cầu quản trị rủi ro cho các tiểu phân khúc phụ trách
+ Phối hợp xây dựng mô hình kinh doanh cho các tiểu phân khúc trọng tâm (phương thức tiếp cận, nhận diện chuỗi giá trị, bán thêm, bán chéo, các yêu cầu về kênh bán, LLB, LL hỗ trợ bán)
+ Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh cho phân khúc, các tiểu phân khúc:
Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng chi tiết kế hoạch tài chính tháng /quý/ năm
Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Vùng/BBC/CN chủ lực được lựa chọn trong việc triển khai kinh doanh đối với từng tiểu phân khúc trọng tâm
Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy bán cho các tiểu phân khúc trọng tâm
+ Quản lý hiệu quả của các tiểu phân khúc (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nợ quá hạn…)
Đánh giá định kỳ (tháng/ quý/ năm) hiệu quả kinh doanh của từng tiểu phân khúc
Đề xuất chính sách, giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh tiểu phân khúc
+ Tham gia xây dựng quy trình, công cụ và quản lý hiệu quả khai thác danh mục KH tiềm năng (leads) thuộc phân khúc, tiểu phân khúc
Phối hợp xây dựng công cụ, quy trình phân bổ, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng
Theo dõi, đánh giá tiến trình, hiệu quả khai thác nguồn KH tiềm năng, đề xuất giải pháp cải thiện

* Kiến thức
- Bằng cấp:
+ Trình độ đại học chuyên ngành Kinh tế/ Ngân hàng/ Marketing/ Quản trị kinh doanh.
+ Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên
- Kiến thức chuyên môn
+ Kiến thức về định hướng kinh doanh và mô hình kinh doanh theo phân khúc/ tiểu phân khúc
+ Kiến thức cơ bản về phương pháp xác định giá trị cho từng phân khúc/ tiểu phân khúc và phương thức tiếp cận
+ Kiến thức cơ bản về các quy định pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân hàng/ doanh nghiệp
- Kinh nghiệm
+ Tối thiểu 4 năm tại vị trí liên quan phân tích tài chính/ tín dụng/ nghiên cứu thị trường, marketing ngành tài chính ngân hàng
+ Ưu tiên kinh nghiệm làm việc liên quan đến KHDN
- Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đương
* Các kỹ năng
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, nắm bắt xu hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngành tài chính ngân hàng đối với KHDN
- Kỹ năng xây dựng các mô hình kinh doanh, chương trình kinh doanh cho từng phân khúc/tiểu phân khúc đối với KHDN
- Khả năng am hiểu, quản lý trải nghiệm của KHDN theo tiểu phân khúc
* Năng lực cốt lõi
- Năng lực cốt lõi chung
+ Khả năng chủ động trong công việc
+ Khả năng làm việc theo nhóm/ tổ chức
- Năng lực cốt lõi chuyên môn/ đặc thù
+ Khả năng phân tích định lượng
+ Chú trọng chi tiết
+ Khả năng đàm phán
- Năng lực quản lý/ lãnh đạo
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
+ Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi

VietnamWorks - 3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.