Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên cao cấp Tư vấn bảo hiểm

Ngân Hàng Quốc Tế VIB Hồ Chí Minh

Toàn thời gian

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bảo hiểm – Đầu tư đến khách hàng thông qua kênh kinh doanh trực tiếp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Trách nhiệm:

 • Là nhân viên bán hàng trực tiếp thuộc Ngân hàng, thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bảo   
 • hiểm – Đầu tư đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao;   
 • Thẩm định, thu thập và hoàn tất các hồ sơ và thủ tục hợp đồng cho khách hàng theo quy định   
 • của VIB;   
 • Quản lý và theo dõi việc đóng phí bảo hiểm của khách hàng theo hợp đồng được ký kết;   
 • Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng,   
 • chương trình ưu đãi, khuyến mãi nhằm duy trì cơ sở khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới   
 • khách hàng;   
 • Tham gia các cuộc họp bán hàng, các chương trình đào tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả bán   
 • hàng và nâng cao năng lực cho cá nhân;   
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.  

Yêu cầu:

 •  Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học các tài chính/ngân hàng/kế toán/quản trị kinh doanh.    
 •  Có trên 10 kinh nghiệm Ngân hàng trong lĩnh vực thẩm định/phê duyệt tín dụng. Có kinh nghiệm quản lý là một lợi thế.    
 •  Am hiểu về nghiệp vụ thẩm định/phê duyệt tín dụng; thẩm định/phê duyệt thẻ tín dụng.    
 •  Am hiểu kiến thức pháp luật về mảng tín dụng cá nhân.    
 •  Có khả năng vận dụng sáng tạo, linh hoạt hiểu biết chuyên môn trong xử lý giao dịch; tư vấn được phương án xử lý tối ưu.    
 •  Kỹ năng giao tiếp và quản trị các mối quan hệ tốt.    
 •  Nhạy bén và linh hoạt trong xử lý tình huống có vấn đề.    
 •  Trung thực, tin cậy.    
 •  Sử dụng tốt tiếng Anh (nghe, nói đọc, viết).  
2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.