Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Techcombank

Chuyên viên cao cấp Kinh doanh và Tư vấn giải pháp - Khối ngân hàng giao dịch

Techcombank Hồ Chí Minh

Biên chế

Mục tiêu:

Hỗ trợ các GĐ Kinh doanh và Tư vấn giải pháp Miền (Bắc/ Nam) thúc đẩy hoạt động kinh doanh theo địa bàn phụ trách – Khối TB qua việc:

Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng, triển khai/ hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm mảng Kinh doanh và Tư vấn giải pháp (TB BB sale) theo địa bàn phụ trách Triển khai/ hỗ trợ triển khai, thúc đẩy/ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh đến kênh bán và lực lượng bán (LLB), lực lượng hỗ trợ bán (LL HTB), CV TTTM theo địa bàn phụ trách Phối hợp nâng cao năng lực bán hàng, quản lý/ hỗ trợ quản lý quản lý hiệu quả kênh bán, LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách 

Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính:

Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng, triển khai/ hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm:

 • Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng, triển khai/ hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm mảng Kinh doanh và Tư vấn giải pháp (TB BB sale)
 • Quản lý/ hỗ trợ quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, theo phân khúc/ tiểu phân khúc sản phẩm/ gói sản phẩm, chương trình kinh doanh (CTKD) liên quan đến NHGD

Triển khai/ hỗ trợ triển khai, thúc đẩy/ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh đến kênh bán, lực lượng bán (LLB), lực lượng hỗ trợ bán (LL HTB, CV TTTM:

 • Triển khai/ hỗ trợ triển khai chính sách bán hàng, mô hình bán hàng và dịch vụ xuống các Vùng/ CN / LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách
 • Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch bán hàng, tổ chức/ hỗ trợ tổ chức bán hàng theo phân khúc/ tiểu phân khúc, sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD cho các Vùng/ CN/ LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách
 • Triển khai/ hỗ trợ các chính sách/ chương trình chăm sóc khách hàng đến Vùng/ BBC/ CN/ LLB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách
 • Hỗ trợ bán hàng trực tiếp, phối hợp cùng LLB trao đổi, đề xuất giải pháp cho KH/ nhóm KH trọng tâm liên quan đến giải pháp NHGD
 • Triển khai/ hỗ trợ triển khai các CTKD, thúc đẩy bán, chăm sóc khách hàng
 • Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kịch bản bán hàng, sổ tay bán hàng, các công cụ hỗ trợ bán hàng cho LLB
 • .Phối hợp nâng cao năng lực bán hàng kênh bán, LLB, LL HTB và CV TTTM:
 • Phối hợp xây dựng khung năng lực cho các vị trí/ chức danh của LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.
 • Đề xuất, phối hợp triển khai các giải pháp nâng cao năng lực của kênh bán, LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.
 • Phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo cho LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.
 • Đưa ra các yêu cầu, đề xuất về đào tạo đối với LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.
 • Trách nhiệm khác
 • Các nhiệm vụ khác do GĐ Kinh doanh và Tư vấn giải pháp hoặc GĐ Kinh doanh và Tư vấn giải pháp Miền (Bắc/ Nam) phân công

Báo cáo công việc:

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp: GĐ Kinh doanh và Tư vấn giải pháp Miền (Bắc/ Nam)
 • Cấp dưới báo cáo trực tiếp: không có
 • Quan hệ nội bộ: các đơn vị thuộc Khối TB, các đơn vị TCB liên quan (BB, SnD, Risk, OnT…)
 • Quan hệ bên ngoài: khách hàng, đối tác, hiệp hội, cơ quản quản lý nhà nước...

Kiến thức

Bằng cấp: Tốt nghiệp đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh

Hiểu về mô hình kinh doanh, phương thức triển khai kinh doanh theo phân khúc/ tiểu phân khúc

Am hiểu sâu về sản phẩm dịch vụ, xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN

Hiểu các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng/ doanh nghiệp

Tối thiểu 5 năm tại các vị trí liên quan lĩnh vực bán hàng, quản lý và thúc đẩy bán hàng lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN

Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đương

Các kỹ năng

Khả năng triển khai các định hướng, chính sách kinh doanh đến kênh bán/ LLB/ LL HTB / CV TTTM

Khả năng xây dựng, phân bổ, quản lý các kế hoạch kinh doanh đối với kênh bán/ LLB/ LL HTB/CV TTTM

Khả năng phân tích, quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành mảng KHDN

Hình thức nộp hồ sơ:

Tải đơn ứng tuyển theo mẫu Techcombank và Gửi trực tiếp Đơn ứng tuyển  (hoặc CV) về email: *********@techcombank.com.vn

5 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.