Link to App StoreLink to Play Store

Chuyên viên cao cấp Giám sát thi công - TNG - 2D141

M-TalentHà Nội
Biên chế
16 ngày trước, từ M-Talent
 • Bảo hiểm
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

1. Giám sát thi công:

 • Giám sát trực tiếp quá trình thi công xây dựng của nhà thầu tại hiện trường dự án theo sự phân công của cấp quản lý;
 • Đảm bảo công tác thi công theo quy trình, quy đinh pháp luật;
 • Kiểm soát tiến độ, chất lượng dự án, đưa biện pháp xử lý, hỗ trợ công tác thi công khi có các vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng gói thầu;
 • Báo cáo thường xuyên các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thi công.

2. Xử lý các vấn đề phát sinh:

 • Phối hợp các bên kiểm tra tính thực tế và cần thiết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công để báo cáo lãnh đạo kịp thời (nếu có);
 • Đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan kỹ thuật, chi phí, tiến độ, … và xin ý kiến chỉ đạo của cấp Quản lý.

3. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Quản lý dự án hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương;
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office, Autocad và các phần mềm chuyên ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng, trong đó có ít nhất 2 năm trong công tác Quản lý thi công;

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu về tổ chức: Hiểu biết về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu các quy định Pháp luật liên quan đến xây dựng;

- Kiến thức chuyên môn:

 • Có kiến thức về Quản lý dự án;
 • Am hiểu quy trình/quy định của hoạt động xây dựng hạ tầng, cách thức quản lý thi công.

4. Năng lực:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm;
 • Khả năng chủ động trong công việc;

- Năng lực chung:

 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức;
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;
 • Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả.
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.