Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên FLC

FLC GROUP - Chuyên gia trưởng Hệ thống quy trình quản trị

FLC Hà Nội

Biên chế

Chức năng 1: Phân tích hiện trạng và xác định nhu cầu

 • Phân tích tổ chức và chiến lược kinh doanh 
 • Đánh giá hiện trạng các hệ thống và quy trình quản trị        
 • Thống nhất các bên liên quan về mục tiêu dự án     
 • Xác định các trọng tâm ưu tiên và định hướng các dự án cụ thể     

Chức năng 2: Hoạch định danh mục quy trình và mô hình hóa

 • Xem xét xu hướng và thông tin để đảm bảo kỳ vọng về kết quản hoạt động và dịch vụ của quy trình được thiết lập       
 • Mô hình hóa các quy trình vận hành/hoạt động có xem xét tới cải tiến hiệu quả quy trình, tự động hóa quy trình          

Chức năng 3: Hướng dẫn triển khai và liên tục cải tiến

 • Huấn luyện, hướng dẫn triển khai áp dụng cho người dùng tại đơn vị        
 • Định kỳ đánh giá nội bộ để đưa ra yêu cầu cải tiến - Chủ trì và theo dõi quá trình thực hiện cải tiến        

Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên

 • Tốt nghiệp ĐH ngành xây dựng, kỹ thuật, quản trị chất lượng…                                          
 • Công cụ và mô hình cải tiến quy trình và hiệu quả hoạt động (TQM, Lean, Six Sigma, HPI…)                                             
 • Quản trị tài chính, kinh doanh, CNTT                                    
 • Phân tích nghiệp vụ kinh doanh (BA)                                    
 • Phân tích xu hướng: SWOT, PESTLE, các mô hìnhvà công cụ chiến lược...                                      
 • Đánh giá nội bộ, Thiết lập tiêu chuẩn, Phát triển quy trình                                      
 • Nhạy bén kinh doanh, phân tích dữ liệu                                           
 • Tư vấn, huấn luyện, đào tạo,  quản lý dự án                                     
 • Thành thạo 4 kỹ năng                                    
 • MS Office, các phần mềm quản trị, học tập                                      
 • Tối thiểu 10 năm quản lý về tư vấn quản trị, phân tích nghiệp vụ kinh doanh, quản lý quy trình, triển khai ERP của các công ty có hệ thống trưởng thành
7 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.