Tên việc làmĐịa điểm

FLC GROUP - Chuyên gia Quản trị nhân tài

FLC Hà Nội

Biên chế

Chức năng 1: Xây dựng và triển khai tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo

 • Khảo sát, phát triển mô hình tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo       
 • Đánh giá năng lực, khảo sát nhu cầu đào tạo cấp Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên          
 • Xây dựng lộ trình phát triển năng lực lãnh đạo  

Chức năng 2: Đề xuất và triển khai các chương trình phát triển lãnh đạo

 • Đề xuất, thiết kế các chương trình phát triển lãnh đạo  
 • Triển khai các chương trình phát triển lãnh đạo các cấp cho đội ngũ lãnh đạo hiện tại và tương lai   

Chức năng 3: Huấn luyện về lãnh đạo

 • Đóng vai trò huấn luyện nội bộ về lãnh đạo cho đội ngũ quản lý cấp trung      

Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên,                                         
 • Xây dựng mô hình năng lực lãnh đạo                                        
 • Quản trị nhân tài, quản trị nguồn nhân lực chiến lược                                       
 • Đánh giá năng lực                                    
 • Phát triển tổ chức, Tâm lý lãnh đạo                                            
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định                                             
 • Tư vấn, huấn luyện và đào tạo                                        
 • Lãnh đạo, quản lý, thiết lập các mối quan hệ hiệu quả                                      
 • Thành thạo 4 kỹ năng                                          
 • MS Office, các phần mềm quản trị, học tập                                            
 • Lãnh đạo chức năng quản trị nhân tài, quản trị chiến lược nhân sự từ 5 năm trở lên        
khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.