Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên Gia Phân Tích Rủi Ro Ngành

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities Hà Nội

Toàn thời gian

 • Công ty: Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm làm việc: 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô tả công việc:

(Mức lương: Thỏa thuận)

1. Định hướng và phát triển công tác phân tích, quản trị rủi ro ngành

 • Tư vấn thông tin thị trường vĩ mô, vi mô, dữ liệu giá, thông tin chính sách, thông tin thị trường cung, cầu, hoạt động xuất nhập khẩu ngành
 • Tư vấn và hỗ trợ xây dựng phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích ngành (kinh tế vi mô, vĩ mô); diễn biến giá của ngành để phục vụ cho công tác nhận và quản lý tài sản bảo đảm cũng như công tác cấp tín dụng,
 • Tư vấn xây dựng bộ từ điển nhân tố tác động ngành và xác định nhóm nhân tố cơ bản/chính ảnh hưởng tới diễn biến và biến động, rủi ro ngành.
 • Tham gia tư vấn xây dựng cấu trúc hệ báo cáo phân tích ngành và rủi ro ngành, chỉ rõ các cơ hội khai thác và rủi ro ngành;
 • Tham gia tư vấn xây dựng hệ thống cảnh báo và dự báo diễn biến giá/chuỗi giá trị hoạt động của ngành dựa theo bộ nhân tố tác động ngành.
 • Tham gia tư vấn xây dựng tiêu chí và cơ chế nhận diện, đánh giá biến động ngành tác động tới danh mục tín dụng và TSBĐ tại TCB.
 • Tham gia tư vấn xây dựng tiêu chí đánh giá và lựa chọn nhóm ngành mục tiêu khai thác trong TCB và đề xuất cấp lãnh đạo
 • Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp và công cụ kỹ thuật vào công tác phân tích và dự báo ngành, nhận diện cảnh báo, quản trị rủi ro ngành.

2. Vận hành công tác phân tích ngành và quản trị rủi ro ngành

 • Tư vấn các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro đối với các biến động của ngành có thể tác động đến các doanh nghiệp thuộc ngành và đưa ra cảnh báo kịp thời hỗ trợ cho ĐVKD.
 • Cập nhật thông tin liên quan đến ngành/diễn biến giá, có ý kiến đối với việc chuẩn hóa thông tin dữ liệu
 • Bổ sung thông tin, tài liệu và có ý kiến chuyên gia đối với các báo cáo phân tích tổng quan đặc thù của ngành và diễn biến ngành tại thế giới và Việt Nam.
 • Thực hiện viết và có ý kiến chuyên gia đối với các báo cáo phân tích chuyên đề về ngành và công ty trong ngành/diễn biến giá, cảnh báo, hỗ trợ thực hiện báo cáo quản trị danh mục và các công việc cụ thể theo phân công của lãnh đạo.
 • Nghiên cứu, phân tích nhằm hiểu rõ cơ chế vận hành đối với DN thuộc ngành: đầu vào, đầu ra, lợi thế, rủi ro của DN; doanh nghiệp chi phối thị trường, yêu cầu về vốn, doanh thu, định mức tiêu hao trong sản xuất/chế biến/thu mua, giá mua/bán nhanh; doanh nghiệp có thể mua/bán nhanh, giá mua/bán trong điều kiện thông thường,…
 • Phân tích, đánh giá các rủi ro phát sinh và đề xuất cơ hội/thách thức khi khai thác ngành trong hoạt động cấp tín dụng,
 • Giám sát biến động ngành, theo dõi diễn biến giá và cho ý kiến chuyên gia đối với các trường hợp có tác động đến danh mục toàn hàng
 • Tham gia các cuộc khảo sát và nghiên cứu thị trường mà Trung tâm thực hiện v.v…/ Thực hiện điều tra thực địa tại địa bàn thuộc ngành nhằm chỉ ra đặc điểm và tính chất riêng biệt của ngành trên cơ sở khảo sát thực tiễn
 • Tham gia vào việc tái rà soát, đánh giá các tiêu chí lựa chọn ngành, bộ từ điển nhân tố tác động ngành, các tiêu chí rủi ro/cơ hội khai thác ngành,… nhằm ứng dụng và điều chỉnh phù hợp tiêu chí ảnh hưởng tới diễn biến và hoạt động ngành trong phân tích hàng ngày.
 • Tham gia các chương trình rà soát/phân tích với những nhóm ngành/dấu hiệu có nguy cơ phát sinh rủi ro nhằm tăng cường hoạt động cảnh báo sớm theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo
 • Đóng góp ý kiến về các sản phẩm theo Ngành

3. Cảnh báo danh mục tín dụng/TSĐB theo biến động Ngành/ sản phẩm

 • Phân tích và rà soát về TSBĐ theo thông tin cảnh báo ngành, cho ý kiến chuyên gia trên cơ sở danh mục, dựa theo các tiêu chí biến động ngành trong từng thời kỳ
 • Tham gia công tác giám sát, cảnh báo và dự báo biến động giá/ngành dựa trên các tiêu chí đã xây dựng, nhằm hạn chế rủi ro ngành tác động tới danh mục theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo
 • Bổ sung ý kiến chuyên gia đối với các cảnh báo, khuyến nghị về trạng thái danh mục ngành/sản phẩm gắn kèm với trạng thái danh mục tín dụng/TSBĐ.
 • Quan sát và thực hiện cảnh báo DM tín dụng bị tác động dưới biến động của ngành/sản phẩm,
 • Thường xuyên cập nhật các dấu hiệu rủi ro/cơ hội của ngành tác động mật thiết tới hoạt động tín dụng, kịp thời báo cáo và cảnh báo.
 • Tham gia kiểm soát danh mục ngành theo TSĐB để đánh giá rủi ro cho TCB

4. Cảnh báo danh mục tín dụng/TSĐB theo biến động Ngành/ sản phẩm

 • Phân tích và rà soát về TSBĐ theo thông tin cảnh báo ngành, cho ý kiến chuyên gia trên cơ sở danh mục, dựa theo các tiêu chí biến động ngành trong từng thời kỳ
 • Tổ chức và tham gia công tác giám sát, cảnh báo và dự báo biến động giá/ngành dựa trên các tiêu chí đã xây dựng, nhằm hạn chế rủi ro ngành tác động tới danh mục theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo
 • Bổ sung ý kiến chuyên gia đối với các cảnh báo, khuyến nghị về trạng thái danh mục ngành/sản phẩm gắn kèm với trạng thái danh mục tín dụng/TSBĐ.
 • Quan sát và thực hiện cảnh báo DM tín dụng bị tác động dưới biến động của ngành/sản phẩm,
 • Tham gia kiểm soát danh mục ngành theo TSĐB để đánh giá rủi ro cho TCB.

5. Phát triển nguồn nhân lực:

 • Chịu trách nhiệm chính về đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ của bộ phận/nhóm

6. Trách nhiệm khác:

 • Tham gia các diễn đàn về ngành/ chính sách vĩ mô của tổ chức bên ngoài
 • Chủ động liên hệ với các cơ quan hành chính sự nghiệp/ Bộ ban ngành để thu thập thông tin về Ngành cần thiết, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin.
 • Chủ động xây dựng và thiết lập cơ sở thông tin ngành từ doanh nghiệp/cơ sở hoạt động kinh doanh trong ngành.
 • Ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, các bất hợp lý trong quá trình làm việc, đề xuất/góp ý cải tiến quy trình quy chế liên quan đến việc quy trình phát triển/ phê duyệt sản phẩm.
 • Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị kinh doanh để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
 • Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công

Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Quyền lợi được hưởng:

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật

Cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu): Đại Học

Yêu cầu công việc:

 • Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp tối thiểu đại họcKiến thức chuyên môn:
 • Am hiểu hệ thống TCB: am hiểu về cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức, mục tiêu/ định hướng của ngân hàng
 • Am hiểu sản phẩm/dịch vụ của đơn vị: am hiểu các sản phẩm/ dịch vụ do Chính sách TSBĐ ban hành trong mối tương quan với các Sản phẩm khác thuộc nhóm chức năng khác của TT
 • Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị: am hiểu các quy định/ quy trình tác nghiệp tại TT TSBĐKinh nghiệm:
 • Chuyên môn: tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phân tích vĩ mô, ngành
 • Quản lý: 03 năm kinh nghiệm quản lýNgoại ngữ (Tiếng Anh): tối thiểu TOEIC 550 (Band 6)/650 (Band 7)hoặc tương đương
 • Am hiểu sâu sắc về một/ nhiều ngành và/ hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc ngành, và/hoặc nghiệp vụ tín dụng ngân hàng
 • Am hiểu insight customers thể hiện qua am hiểu về Pháp lý/hiện trạng của biến động trạng thái chuyển đổi hình thái tài sản để thiết kế được các giải pháp cho khách hàng
 • Kỹ năng nhận biết & xây dựng giải pháp rủi ro & kiểm soát rủi ro tốt cho từng ngành
 • Am hiểu tốt về hệ thống quản trị rủi ro, tín dụng và tài chính Techcombank
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng tiếp thị, điều tra dự báo thị trường.
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ

Ngành nghề: Chất Lượng (QA/QC)

JobsGo - khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.