Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên PVcomBank

Chuyên Gia Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Trong Lĩnh Vực Khai Thác, Chế Biến Mỏ Quặng - Khối Ql&tctts (Xử Lý Nợ)

PVcomBank Hà Nội

Biên chế

- Giám sát quá trình lập phương án cho từng giai đoạn khai thác chế biến;

- Giám sát quá trình lập kế hoạch triển khai và quá trình thực hiện đảm bảo đúng tiến độ;

- Giám sát, kiểm tra quá trình khai thác mỏ, chế biến nguyên vật liệu đảm bảo đúng biện pháp kỹ thuật, an toàn lao động;

- Giám sát, tư vấn về kỹ thuật địa chất, phương án thăm dò, khai thác chế biến mỏ hiệu quả;

- Giám sát quá trình nghiệm thu công tác kỹ thuật, nghiệm thu khối lượng mỏ.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực quản lý khai thác chế biến mỏ quặng.

-  Đi công tác thường xuyên, dài ngày

khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.