Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên M-Talent

CVC Quan hệ khách hàng doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài - EB - MSB

M-Talent Hồ Chí Minh

Biên chế

1. Hỗ trợ quan hệ khách hàng:

 • Trực tiếp tương tác và duy trì, phát triển quan hệ khách hàng đối với cá nhân/đơn vị đại diện theo phân cấp của khách hàng có liên quan mật thiết tới việc vận hành giao dịch, ký kết hồ sơ giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng; hỗ trợ và giải đáp các yêu cầu của khách hàng liên quan tới hoạt động tài khoản.
 • Hỗ trợ Giám đốc Quan hệ Khách hàng thực hiện việc tương tác với khách hàng trong các hoạt động giao dịch hàng ngày.
 • Thực hiện tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng, đề xuất các sáng kiến liên quan tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Cập nhập thông tin về chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng tới khách hàng;

2. Hỗ trợ soạn thảo tờ trình tín dụng:

 • Thu thập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, hồ sơ liên quan tới vận hành giao dịch của khách hàng tại ngân hàng;
 • Soạn thảo tờ trình tín dụng, tờ trình thay đổi điều kiện tín dụng trình Giám đốc Quan hệ Khách hàng chấp thuận và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Phối hợp với thư ký HĐTD để ra biên bản phê duyệt tín dụng.

3. Công tác vận hành liên quan tới quá trình giải ngân & kiểm soát sau vay:

 • Thu thập hồ sơ theo danh mục hồ sơ yêu cầu đối với nghiệp vụ cấp tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản theo danh mục hồ sơ cho khách hàng: biên bản họp HĐQT ...;
 • Thu thập hồ sơ bổ sung sau theo cam kết thực hiện của khách hàng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định về chứng từ giao dịch và quản lý rủi ro hoạt động của Ngân hàng;
 • Hỗ trợ trình phê duyệt ngoại lệ bao gồm cả phê duyệt chính sách giá, điều kiện tín dụng đối với các trường hợp cần phê duyệt ngoại lệ theo quy định;
 • Hỗ trợ đôn đốc khách hàng tuân thủ điều kiện tín dụng, quản lý dòng tiền về tại MSB để đảm bảo nguồn thanh toán các nghĩa vụ khi đến hạn, thống nhất với cán bộ hỗ trợ tín dụng về số tiền thu nợ/tất toán/giải tỏa …;
 • Hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra sau cho vay đối với khách hàng;

4. Các nhiệm vụ khác được giao và thống nhất với các cấp quản lý theo từng thời kỳ

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Tài chính hoặc đánh giá tương đương
 • Ngoại ngữ: Có kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh tương đương TOEIC 550 trở lên hoặc đánh giá tương đương, ưu tiên các ngoại ngữ khác.
 • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 04/03/02 (tương ứng cấp bậc M6/M7/M8) năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức MSB:
 • Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng:  Hiểu biết cơ bản về tổ chức hoạt động ngân hàng;
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Hiểu biết cơ bản về tổ chức hoạt động ngân hàng; có kiến thức về kế toán, tài chính doanh nghiệp.          

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: Hiểu biết về các quy trình Vận hành; Rủi ro v.v.
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ dành cho Khách hàng Doanh nghiệp lớn của MSB; Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh.

4. Kĩ năng/năng lực:
- Năng lực chung:

 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng đàm phán cơ bản

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng giải quyết vấn đề
- Năng lực chuyên môn:

 • Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp

5. Các yêu cầu khác: Các nhiệm vụ khác được giao thống nhất với các cấp quản lý theo từng thời kỳ

khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.