Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên M-Talent

CVC/ CVCC Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - 1Q013

M-Talent Hồ Chí Minh

Biên chế

1. Quan hệ khách hàng

 • Hỗ trợ Giám đốc Quan hệ Khách hàng trong việc phát triển quan hệ khách hàng phân cấp theo cấp bậc quản lý của khách hàng, cụ thể trực tiếp tương tác và quản lý quan hệ với nhân sự theo phân cấp của khách hàng có liên quan mật thiết tới việc vận hành giao dịch, ký kết hồ sơ giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng, hỗ trợ và giải đáp các yêu cầu của khách hàng liên quan tới chính sách, sản phẩm của ngân hàng;
 • Giữ vững và tăng cường mối quan hệ với nhân sự phân theo cấp quản lý của khách hàng đã được khách hàng và Giám đốc khách hàng theo phân khúc/Giám đốc quản lý quan hệ khách hàng phân công theo từng thời kỳ;
 • Thực hiện tiếp nhận thông tin phản hồi và đề nghị về khách hàng (nếu có), đề xuất các sáng kiến liên quan tới việc xây dựng giải pháp/sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

2. Quản trị bán hàng

 • Hiểu rõ đặc tính, phương thức kinh doanh của khách hàng cũng như tiềm năng phát triển, chủ động đề xuất các giải pháp, sản phẩm tới Giám đốc Quan hệ Khách hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng;
 • Chủ động làm việc với nhân sự theo phân cấp quản lý của khách hàng để thực hiện giao dịch đã được Giám đốc Quan hệ Khách hàng lập kế hoạch;
 • Hỗ trợ Giám đốc Quan hệ Khách hàng trong việc điều phối các đơn vị phát triển sản phẩm, đơn vị hỗ trợ và các bộ phận liên quan để xây dựng đề xuất, giải pháp theo đề nghị của khách hàng;
 • Hỗ trợ Giám đốc Quan hệ Khách hàng trong việc triển khai giải pháp sản phẩm theo đề xuất khách hàng, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ khách hàng và từ nội bộ ngân hàng để phản hồi lại cho Giám đốc Quan hệ Khách hàng và các đơn vị liên quan;
 • Hỗ trợ Giám đốc Quan hệ Khách hàng trong việc thu thập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, hoàn thiện thủ tục về hồ sơ liên quan tới vận hành giao dịch của khách hàng tại ngân hàng;
 • Thực hiện xây dựng các đề xuất vận hành sản phẩm cho khách hàng, soạn thảo văn bản trình Giám đốc Quan hệ Khách hàng và cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Hỗ trợ Giám đốc Quan hệ Khách hàng trong thực hiện công tác kiểm tra sau cho vay đối với khách hàng;
 • Hỗ trợ Giám đốc Quan hệ Khách hàng cập nhập thông tin về chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Thực hiện rà soát mức độ sinh lời của danh mục khách hàng được quản lý bởi Giám đốc Quan hệ Khách hàng trong việc phối hợp với bộ phận xây dựng giải pháp, sản phẩm để thực hiện kế hoạch gia tăng mức độ sinh lời của danh mục khách hàng;
 • Hỗ trợ Giám đốc Quan hệ Khách hàng trong việc quản lý chất lượng tín dụng của khách hàng;
 • Hỗ trợ Giám đốc Quan hệ Khách hàng thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo đúng qui định của ngân hàng theo từng thời kỳ.

3. Công tác vận hành liên quan tới quá trình giải ngân

 • Thu thập hồ sơ theo danh mục hồ sơ yêu cầu đối với nghiêp vụ cấp tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp;
 • Soạn thảo tờ trình, trình lãnh đạo đơn vị kinh doanh phê duyệt;
 • Gửi tờ trình, hồ sơ tới bộ phận tái thẩm định;
 • Làm việc với đơn vị liên quan để thu thập biên bản phê duyệt, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp ...;
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản theo danh mục hồ sơ cho khách hàng: biên bản họp HĐQT ...;
 • Đầu mối tiếp nhận góp ý về mẫu biểu của danh mục hồ sơ từ khách hàng và làm việc với các đơn vị liên quan như Pháp chế, QLRR, vận hành ...;
 • Soạn thảo thông báo tín dụng gửi khách hàng và các hồ sơ liên quan, thu thập hồ sơ yêu cầu cần xác nhận của khách hàng trước khi khởi tạo hạn mức, giao dịch;
 • Thu thập hồ sơ chuyển cán bộ hỗ trợ tín dụng để kiểm tra đối chiếu với thông tin lưu trữ trên hệ thống và chuyển tiếp tới đơn vị khởi tạo hạn mức.
 • Thu thập hồ sơ bổ sung sau theo cam kết thực hiện của khách hàng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định về chứng từ giao dịch và quản lý rủi ro hoạt động của Ngân hàng.
 • Trình phê duyệt ngoại lệ bao gồm cả phê duyệt chính sách giá đối với các trường hợp cần phê duyệt ngoại lệ theo quy định
 • Hỗ trợ Giám đốc Quan hệ Khách hàng trong việc đôn đốc khách hàng tuân thủ điều kiện tín dụng, quản lý dòng tiền về tại MSB để đảm bảo nguồn thanh toán các nghĩa vụ khi đến hạn, thống nhất với cán bộ hỗ trợ tín dụng về số tiền thu nợ/tất toán/giải tỏa …
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,
 • Có kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh,
 • Tin học văn phòng
 • Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 • Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng; Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; ngân hàng giao dịch và tài trợ thương mại cũng như sản phẩm phái sinh; Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.
 • Có kỹ năng về thiết lập quan hệ khách hàng
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ký kết hợp đồng
 • Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng
 • Hướng tới sự chuyên nghiệp về chuyên môn và nghiệp vụ;
 • Đánh giá cao sự tôn trọng và tận tâm với khách hàng;
 • Môi trường làm việc năng động;
 • Duy trì quan hệ tin cậy và gắn bó để thành công;
 • Tạo lập sự ổn định và bền vững trong kinh doanh.
3 tháng trước
Lưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.