Link to App StoreLink to Play Store

Công nhân may

Công Ty Tnhh SnpBình Dương
7 tháng trước, từ Kenhnhansu.com

Lương tháng 13

Bảo hiểm đầy đủ

Thưởng lễ 2/9, 30/4

Miễn phí cơm trưa, tăng ca

Phụ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần

Thưởng năng suất

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.