Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Cán Bộ Kỹ Thuật, Cán Bộ QAQC

Công Ty CP Cơ Điện Xây Dựng – Thiết Bị Công Nghiệp Hà Đô Hồ Chí Minh
I. Vị trí giám sát kỹ thuật: Điện: 4; CTN: 4, ĐHTG:4, PCCC:4
- Trực tiếp giám sát công tác thi công trên công trường của tổ đội, thầu phụ thi công,…đảm bảo các hạng mục thi công theo đúng tiến độ thi công và đạt yêu cầu về chất lượng (kỹ thuật, mỹ thuật…) theo đúng bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật và các tiêu chuẩn hiện hành.
- Trực tiếp yêu cầu, hoặc kiểm tra yêu cầu cấp phát vật tư phục vụ thi công lắp đặt của tổ đội thi công, nhà thầu phụ…
- Giám sát, theo dõi công tác sử dụng vật tư được cấp phát để đảm bảo vật tư cấp phát được sử dụng đúng mục đích, đúng số lượng theo yêu cầu nhằm giảm thiểu thất thoát, mất mát vật tư.
- Lập biên bản hiện trường đối với các trường hợp sai phạm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường đối với các tổ đội thi công, nhà thầu phụ,…Có quyền đình chỉ thi công đối với các tổ đội thi công, nhà thầu phụ khi phát hiện thấy các sai phạm nguy cơ dẫn đến mất an toàn, hoặc tình hình nhân lực và chất lượng thi công không đảm bảo mà nếu tiếp tục thực hiện sẽ dẫn đến thiệt hại về vật chất và uy tín của Công ty.
- Xử lý và báo cáo những tồn tại trong quá trình thi công hàng ngày.
- Cập nhật bản vẽ thi công theo thực tế hàng ngày để phục vụ công tác hoàn công.
- Phối hợp bộ phận QAQC để hoàn thiện hồ sơ pháp lý phục vụ nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu A-B.
- Phát hành bản vẽ hoàn công,
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu thực tế được phân công.

II. Vị trí shop drawing: Điện: 1, CTN: 1, HVAC: 1, PCCC: 1 (Ưu tiên biết Revit)

- Bộ phận Shopdrawing thực hiện nhiệm vụ vẽ bản vẽ thi công dưới sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp bởi Chỉ huy phó phụ trách kỹ thuật hoặc người chủ trì (leader) Shopdrawing được CHT/CHP phân công.
- Thực hiện công tác combine và xử lý xung đột các hệ thống.
- Thực hiện bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, các chi tiết lắp đặt…cho từng hệ thống trên cơ sở đã xử lý xung đột trong quá trình combine.
- Đề xuất các phương án kỹ thuật, biện pháp thi công cụ thể nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho dự án.
- In ấn phát hành bản vẽ và trình phê duyệt trước khi tiến hành thi công.
- Phối hợp với bộ phận giám sát trên công trường đề xuất phương án kỹ thuật, xử lý những vướng mắc (nếu có) và cập nhật vào bản vẽ trong suốt quá trình triển khai thi công.
- Thực hiện công tác combine và xử lý xung đột các hệ thống.
- Thực hiện bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, các chi tiết lắp đặt…cho từng hệ thống trên cơ sở đã xử lý xung đột trong quá trình combine.
- Đề xuất các phương án kỹ thuật, biện pháp thi công cụ thể nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho dự án.
- In ấn phát hành bản vẽ và trình phê duyệt trước khi tiến hành thi công.
- Phối hợp với bộ phận giám sát trên công trường đề xuất phương án kỹ thuật, xử lý những vướng mắc (nếu có) và cập nhật vào bản vẽ trong suốt quá trình triển khai thi công.
- Phối hợp GS hiện trường để thực hiện bản vẽ hoàn công phục vụ nghiệm thu thanh toán.

III. Vị trí QA/QC

- Thực hiện hồ sơ pháp lý và trình mẫu vật tư thiết bị; phối hợp với bộ phận kỹ thuật để đảm bảo vật tư được trình đúng thiết kế, đúng spec và đúng Hợp đồng.
- Tham gia nghiệm thu nội bộ chất lượng vật tư thiết bị đầu vào với NCC, bộ phận cung ứng của Công ty…; Chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả hồ sơ pháp lý liên quan đến vật tư để đảm bảo vật tư nhập kho đủ hồ sơ pháp lý, đúng chất lượng và số lượng theo yêu cầu.
- Thực hiện hồ sơ pháp lý, trực tiếp tham gia nghiệm thu đầu vào với CĐT/TVGS;
- Phối hợp với bộ phận giám sát phát hành hồ sơ pháp lý để phục vụ công tác nghiệm thu lắp đặt;
- Quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ pháp lý có liên quan đến chất lượng vật tư thiết bị đầu vào (Chứng nhận xuất xưởng, biên bản test, CO/CQ, Packing list…)
- Thực hiện hồ sơ thanh toán, quyết toán cho dự án. Phối hợp với bộ phận giám sát, đảm bảo thanh quyết toán đúng kế hoạch đã đề ra.
- Thực hiện kiểm tra thanh quyết toán với các đội thi công, thầu phụ, nhà cung cấp, …;
- Lưu trữ hồ sơ thanh quyết toán;
- Giao dịch với CĐT, TVGS trong tất cả các công việc có liên quan đến giá trị thanh quyết toán.

VietnamWorks - 12 tháng trước