Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên CareerBuilder VN

Business Development / Nhân Viên Kinh Doanh (Mới)

Unios Vietnam Hồ Chí Minh
Mô tả Công việc

Unios is seeking a Business Development / Specification Position for Vietnam, as we embark on a period of continual growth. This is a tremendous opportunity for an experienced individual looking for a role and a brand that puts people, support and digital innovation first.

As the Business Development Executive, you will be responsible for continuing to create and build on relationships with clients in Vietnam. Based out of District 1 HCM or Hai Ba Trung District Hanoi, you will proactively provide solutions to an existing client base in addition to fostering new relationships. The Role: This is a tremendous opportunity for a sales professional with a strong B2B sales background, looking for a challenge in an environment that champions a team-oriented sales environment, backed by the support of a team of local designers and engineers.


You will form an integral part of our business development team, and you will be a key component in growing the Unios brand across Vietnam.
Job Duties
• Identify and generate new opportunities within the Ho Chi Minh City & Hanoi markets.
• Maintaining relationships with an existing list of companies and individuals.
• Knowledgeably and confidently educate and present new products and technology.
• Be an expert and ambassador for the Unios brand and way of thinking.
• Attend events, trade shows, and sponsored events nationally.
• Capture and maintain a database of relevant information within a CRM.
• Solve customer queries, provide technical support and quotations, where needed.
• Provide regular product, customer, and technical feedback to the engineering, internal sales, and brand departments.
• Identify new opportunities, market gaps and devise strategies to grow market share in Vietnam.
• Support sales in technical & marketing matters by providing specification to architects, working out solutions for architects, and providing recommendations for sales.


Unios đang tìm kiếm một vị trí Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh cho Việt Nam, đây là một bước đi quan trọng trên con đường bắt đầu một giai đoạn tăng trưởng liên tục của chúng tôi, đồng thời cũng là cơ hội cho các cá nhân có kinh nghiệm đang tìm kiếm vai trò và thương hiệu hướng đến con người và trải nghiệm sống kỹ thuật số.

Là Nhân viên phát triển kinh doanh, bạn sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục kiến tạo và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tại Việt Nam. Dựa trên 2 văn phòng ở HCM và Hà Nội, bạn sẽ chủ động cung cấp các giải pháp cho cơ sở khách hàng hiện có, bên cạnh đó thúc đẩy các mối quan hệ mới. Vai trò: Đây là một cơ hội to lớn cho một chuyên gia bán hàng với nền tảng bán hàng B2B mạnh mẽ, tìm kiếm những thách thức trong môi trường bán hàng theo định hướng nhóm, được hỗ trợ bởi đội ngũ các nhà thiết kế và kỹ sư của chúng tôi.


Bạn sẽ tạo thành một phần không thể thiếu trong đội ngũ phát triển kinh doanh của chúng tôi và bạn sẽ là thành phần chính trong việc phát triển thương hiệu Unios trên khắp Việt Nam.

Job Duties

Xác định và kiến tạo cơ hội mới tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
• Duy trì mối quan hệ với một danh sách các công ty và cá nhân hiện có.
• Có kiến thức và tự tin thuyết trình các sản phẩm và công nghệ mới.
• Trở thành một chuyên gia và đại sứ cho thương hiệu và tư duy của Unios.
• Tham dự các sự kiện, triển lãm thương mại và các sự kiện được tài trợ trên toàn quốc.
• Nắm bắt và duy trì cơ sở dữ liệu thông tin liên quan trong CRM.
• Giải quyết các truy vấn của khách hàng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và báo giá, khi cần thiết.
• Cung cấp thường xuyên cập nhập sản phẩm, khách hàng và phản hồi kỹ thuật cho các bộ phận kỹ thuật, bán hàng nội bộ và thương hiệu.
• Xác định các cơ hội mới, khoảng cách thị trường và đưa ra các chiến lược để tăng thị phần tại Việt Nam.
• Hỗ trợ bán hàng trong các vấn đề kỹ thuật & tiếp thị bằng cách cung cấp thông số kỹ thuật cho kiến trúc sư, đưa ra các giải pháp cho kiến trúc sư và cung cấp các đề xuất cho bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

About You:
You are a sales professional that has broad experience in B2B sales. You are a passionate individual with a proven track record, are open to a collaborative work environment and bring an excellent reputation.

Job Requirements:

  • Experience as a project sales professional with an understanding of the nuances of the lighting market, specification, or a similar industry.

Have a strong relationship with many contractors, builders, and architects

  • A proven ability to present technical information confidently and concisely.

• A team player who is willing to work both individually and in a collaborative environment.
• Outstanding verbal and written English skills.
• You are willing to travel frequently on the road and across cities in Vietnam.
• Experience using a CRM such as Salesforce is desirable.

* Benefits
From an upstart lighting company in 2010 to one of the fastest-growing lighting companies in Australia, we are on a mission to reshape and rethink the way we think about lighting. You will play a key part in this continued growth and will be rewarded with an attractive salary package and bonus structure. You can also look forward to a team culture that prides itself on an enjoyable work environment, transparency, and recognition.
Some additional benefits you can look forward to:
• English Training
• Yearly Training potentially in Australia depending on Performance
• Performance Bonuses
• Continual Sales Training
• Transportation Allowance for Meetings, Work Trips
• Allowance for Business Expenses
 

About You:
Bạn là một chuyên gia bán hàng có nhiều kinh nghiệm trong bán hàng B2B. Bạn là một cá nhân đam mê với một lịch sử làm việc tốt và rõ ràng, đang tìm kiếm một môi trường làm việc hợp tác và cùng nhau mang lại danh tiếng tốt cho đôi bên.
 

Job Requirements:

• Kinh nghiệm bán hàng dự án với sự hiểu biết về các sắc thái của thị trường chiếu sáng, đặc điểm kỹ thuật hoặc một ngành công nghiệp tương tự. Có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều nhà thầu, nhà xây dựng và kiến trúc sư (bắt buộc).
• Một khả năng thuyết trình thông tin kỹ thuật một cách tự tin và chính xác.
• Sẵn sàng làm việc cả cá nhân và trong môi trường hợp tác.
• Kỹ năng nói và viết tiếng Anh xuất sắc.
• Sẵn sàng di chuyển thường xuyên trên đường và cũng như đi công tác các thành phố ở Việt Nam.
• Kinh nghiệm sử dụng CRM như Salesforce.
* Benefits
Từ một công ty cung cấp đèn chiếu sáng mới nổi vào năm 2010 đến một trong những thương hiệu chiếu sáng phát triển nhanh nhất ở Úc, chúng tôi đang trên bước đường hướng tới việc định hình lại suy nghĩ của chúng ta về ánh sáng. Bạn sẽ đóng một phần quan trọng trong sự tăng trưởng liên tục này và sẽ được thưởng bằng một gói lương hấp dẫn và cơ cấu tiền thưởng hằng năm. Bạn cũng có thể mong đợi một môi trường làm việc nhóm thú vị và minh bạch.
Một số lợi ích bổ sung mà bạn có thể mong đợi:
• Đào tạo tiếng anh
• Đào tạo hàng năm ở Úc tùy thuộc vào hiệu suất làm việc
• Tiền thưởng hiệu suất
• Đào tạo bán hàng liên tục
• Trợ cấp di chuyển cho các cuộc họp, chuyến công tác.
• Trợ cấp cho các hoạt động gặp gỡ KH

CareerBuilder VN - khoảng 1 tháng trước
Lưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.