Link to App StoreLink to Play Store

Business Development Executive

Business Development Executive ... quick apply Location: Binh Duong Date post: 04-02-2021Bình Dương
Toàn thời gian
24 ngày trước, từ 40hours
Job Description

-       Discussed new design development and followed new project development.

-       Develop new project

-   Follow up project until mass production

-   Handover to Sales After first PO

-       Offered free item product.

-       Performed Survey market to analyzed and determined free item product.

-       Follow up existing project and new project

-       Seeking information about competitor.

-       Calculate selling price and give price bargaining

Job Requirements

Formal education  : Bachelor Degree / Diploma +

2.   Experiences                : min 4 years

3.   Skill                             :

-     Good sales and interpersonal relationship skills

-    Coordination skill to handle customers and projects

-    Communication skill in English ( Good)

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.