Link to App StoreLink to Play Store

Branch Manager

Branch Manager ... quick apply Location: Da Nang Date post: 22-12-2020Đà Nẵng
Toàn thời gian
30 ngày trước, từ 40hours
Job Description
  • Responsible for managing and controlling operation activities of Da Nang Branch’s Office.
  • Responsible for building and developing the freight forwarding business and expanding the customers and agency network.
Job Requirements
  • At least 5 years in the freight forwarding industry and hold the management position for at least 3 years
  • English excellent 
  • Good relationships with shipping lines, agency, good knowledge in logistics business 
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.