Tên việc làmĐịa điểm

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang thông báo tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng tỉnh năm 2016

Kiên Giang
Căn cứ Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 4-8-2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 11-10-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về tuyển dụng công chức năm 2016.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng tỉnh năm 2016 như sau:

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng:

– Số lượng cần tuyển dụng: 4 công chức, viên chức (trong đó ngạch chuyên viên 3, ngạch cán sự 1).

– Vị trí tuyển dụng và yêu cầu về trình độ.

Số TT

Cơ quan, đơn vị

Nhu cầu tuyển dụng năm 2016

Ghi chú

Số lượng

Vị trí việc làm

Ngạch

Yêu cầu trình độ chuyên môn

Tổng số

04

1

Trường Chính trị tỉnh

02

01 viên chức phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

Chuyên viên

Đại học Quản trị kinh doanh

01 viên chức kế toán

Cử nhân Kế toán

2

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

01

01 kế toán

Cán sự

Đại học Tài chính – Kế toán

3

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

01

01 chuyên viên nghiên cứu tổng hợp

Chuyên viên

Đại học Ngữ văn

Đảng viên

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức khối Đảng tỉnh:

– Người có quốc tịch Việt Nam; không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo.

– Có đơn xin dự tuyển; lý lịch rõ ràng, không vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định của Đảng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

– Ngoài ra còn đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (không trái với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước). Trong đó, cần lưu ý đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu (yêu cầu trình độ đại học, ngạch chuyên viên và tương đương) trong các cơ quan tham mưu, giúp việc thuộc Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn về bảo vệ chính trị nội bộ (theo khoản 1.2, mục 1 Hướng dẫn số 37/HD/BTCTW, ngày 4-8-2015 của Ban Tổ chức Trung ương).

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Đơn đăng ký thi tuyển công chức theo mẫu quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ.

– Lý lịch 2a phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Photo bằng cấp chuyên môn và kết quả học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (có chứng thực) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Hai (2) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, dán tem, hai (2) ảnh cỡ 4×6.

– Hồ sơ đăng ký dự thi được bỏ vào túi hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

a- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày ban hành thông báo này đến ngày 10-11-2016.

b- Địa điểm nhận hồ sơ:

Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với những người có nhu cầu dự tuyển công chức, viên chức cấp tỉnh, không giới hạn số lượng đăng ký dự tuyển theo nhu cầu tuyển của đơn vị nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trong tuyển dụng theo quy định.

5. Sơ tuyển hồ sơ:

– Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện sơ tuyển hồ sơ theo Hướng dẫn số 39-HD/BTC, ngày 25-08-2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thi tuyển công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể theo nguyên tắc cạnh tranh. Chỉ những hồ sơ xét đủ điều kiện qua sơ tuyển mới được chấp nhận cho thi tuyển tổng hợp danh sách và hồ sơ thí sinh nộp về Ban Tổ chức Tỉnh ủy chậm nhất đến ngày 14-11-2016 (qua Phòng Tổ chức cán bộ).

6. Hình thức và nội dung thi

a- Đối với thi tuyển công chức ngạch cán sự:

– Môn Kiến thức chung: Thi viết thời gian 120 phút.

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm trên máy tính, thời gian 30 phút.

– Môn ngoại ngữ (tiếng Anh): Thi trên máy vi tính, thời gian 60 phút.

– Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy, thời gian 30 phút.

b- Đối với thi tuyển công chức, viên chức ngạch chuyên viên

– Môn Kiến thức chung: Thi viết thời gian 180 phút.

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm trên máy tính, thời gian 45 phút.

– Môn ngoại ngữ (tiếng Anh): Thi trên máy vi tính, thời gian 90 phút.

– Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy, thời gian 45 phút.

7. Thời gian thi và địa điểm thi

– Thời gian thi: Dự kiến tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 12-2016. Thời gian ôn thi và thi sẽ thông báo cụ thể sau.

– Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, số 217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, TP. Rạch Giá.

8. Lệ phí thi: Dự kiến thu: 200.000 đồng/thí sinh.

Thông báo này được công bố rộng rãi trên báo Kiên Giang; niêm yết công khai tại trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các đồng chí liên hệ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng tổ chức, cán bộ, số điện thoại 3816217).

Nguồn tin: Báo Kiên Giang

Tuyencongchuc.vn - khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.