Link to App StoreLink to Play Store

BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

Kẻ Bàng, Quảng Bình
Khoảng 1 tháng trước, từ Tuyencongchuc.vn
1. Số lượng cần tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, gồm:Trong đó:

* Tiếp nhận vào viên chức: 01 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp tại Văn phòng BQL Vườn.

* Xét tuyển: 09 chỉ tiêu.

+ Văn phòng BQL Vườn: 02 chỉ tiêu (01 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và 01 chỉ tiêu sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự đảm bảo của đơn vị).

+ Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: 05 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp.

+ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật: 02 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và xem xét tiếp nhận vào viên chức.

3. Vị trí việc làm cần tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Xem thông báo tại Website Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: www.phongnhakebang.vn và niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

4. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09/12/2020 đến hết ngày 08/01/2021, buổi sáng từ 07h30 – 11h00, buổi chiều từ 13h30 – 17h00 trong các ngày làm việc.

– Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

– Thời gian tổ chức xét tuyển: Sẽ có thông báo thời gian cụ thể cho những người đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 và niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, trên Website của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: www.phongnhakebang.vn.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, số điện thoại liên hệ: 0941.714.091 (gặp đồng chí Huyền).

5. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng.

– Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí xét tuyển cùng thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết vị trí việc làm

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.quangbinh.gov.vn

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.